Ustrojstvo gradske uprave Grada Vukovara:

  1. Upravni odjel za opće poslove i ured gradonačelnika
  2. Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom
  3. Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo
  4. Upravni odjel za financije i nabavu
  5. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju
  6. Služba za unutarnju reviziju
  7. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša
  8. Služba - vlastiti pogon

 


 

Upravni odjel za opće poslove i ured gradonačelnika

Upravni odjel za opće poslove i ured gradonačelnika obavlja pravne i savjetodavne poslove, poslove protokola, promidžbe, odnosa s javnošću i ostvarivanje prava na pristup informacijama, stručno-administrativne poslove u svezi s djelokrugom rada Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika, zastupanje Grada, službeničke odnose, poslove pisarnice te informatičke poslove, obavlja pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove u svezi s djelokrugom rada Gradskog vijeća i njegovih radnih i savjetodavnih tijela, mjesnih odbora, poslove civilne zaštite, pomoćno-tehničke poslove i opće poslove za potrebe upravnih tijela i dr.


   
Djelatnici:
   
SANJA TOKIĆ Pročelnica upravnog odjela
3. kat, ured broj 31
Tel.: (032) 456-511
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
BARBARA LOVRIĆ
Administrativna tajnica gradonačelnika za protokol
2. kat, ured broj 24
Tel.: (032) 456-505
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
LIDIJA SUBOTIĆ
Viša stručna suradnica za odnose s javnošću
Službenica za informiranje
2. kat, ured broj 24
Tel: (032) 456-504
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
BRANKA VINKOVIĆ Administrativna tajnica gradonačelnika
3. kat, ured broj 30
Tel.: (032) 456-501, 456-502
Fax: (032) 456-500
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
MIROSLAV ŠLAFHAUZER

Stručni suradnik za informatiku
Prizemlje, ured broj 4

Tel.: (032) 456-521
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
BRANKO ŠEKULJICA
Referent za zaštitu na radu, protupožarnu i civilnu zaštitu
2. kat, ured broj 21
Tel.: (032) 456-549
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
STJEPAN JANKOVIĆ
Vozač-domar-dostavljač  
BOŠKO ŠAŠIĆ Viši savjetnik za opće poslove, poslove gradskog vijeća i mjesne odbore i osoba zadužena za nepravilnosti u Gradu Vukovaru
2. kat, ured broj 21
Tel.: (032) 456-522
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
ANITA SESVEČAN Referentica za opće i kadrovske poslove i službenica za zaštitu osobnih podataka
2. kat, ured broj 21
Tel.: (032) 456-526
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
SENKA MILETA Referentica za uredsko poslovanje i arhivu
1. kat, ured broj 16
Tel: (032) 456-523
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
BILJANA SUMAN Administrativna tajnica za uredsko poslovanje
1. kat, ured broj 16
Tel: (032) 456-523
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
MARINA MILINOVIĆ
Administrativna tajnica za uredsko poslovanje
Prizemlje, ured broj 1
Tel: (032) 456-525
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
BRANKA KOJČINOVIĆ Servirka-domaćica
Ured br. 31 (III. kat)
Tel: (032) 456-510
VERONA ČOSIĆ Spremačica  

 


 

Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom

Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenje i gradnje i upravljanje gradskom imovinom obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada kojima se osiguravaju uvjeti za gospodarenje prostorom Grada kroz prostorno i urbanističko planiranje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, ustrojavanje evidencije gradskih nekretnina i svrhovito upravljanje njima i dr.

     
Djelatnici:
   
     
MARINA VLAJČIĆ
Pročelnica
Ured br. 12. (I. kat)
Tel.: (032) 456-561
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
     
  Odsjek za prostorno uređenje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje  
ŽAKLINA PUL Voditeljica odsjeka za prostorno uređenje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje
Ured br. 13 (I. kat)
Tel: (032) 456-572
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
SANDRA SUČIĆ
Viša stručna suradnica za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja
Ured br. 13 (I. kat)
Tel: (032) 456-595
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
ĐORĐE NJEGIĆ Viši stručni suradnik za obavljanje upravnih poslova prostornog uređenja i gradnje
Ured br. 14 (I. kat)
Tel: (032) 456-590
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
LJILJANA BANDOV Administrativna tajnica za obavljanje upravnih poslova prostornog uređenja i gradnje
Ured br. 14 (I. kat)
Tel: (032) 456-588
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
VLADIMIR VEZMAR
Administrativni referent za obavljanje upravnih poslova prostornog uređenja i gradnje
Ured br. 14 (I. kat)
Tel: (032) 456-568
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
GORAN BANOV Viši savjetnik za obavljanje upravnih poslova prostornog uređenja i gradnje   
Ured br. 14 (I. kat)
 Tel: (032) 456-520
e-mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
DARIJA CIBULA
Viša stručna suradnica za obavljanje upravnih poslova prostornog uređenja i gradnje
Ured br. 14 (I. kat)
Tel: (032) 456-568
e.mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 Odsjek za upravljanje gradskom imovinom  
LIDIJA NIKŠIĆ Voditeljica odsjeka za upravljanje gradskom imovinom
Ured br. 15 (I. kat)
Tel.: (032) 456-563
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
GORDANA TORMA
Stručna suradnica za gradsku imovinu
Ured br. 15 (I. kat)
Tel.: (032) 456-562
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 

 


 

Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo

Upravni odjel za društvene djelatnosti obavlja poslove kojima se osiguravaju potrebe građana u području sporta, odgoja i obrazovanja, zaštite i promicanja prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, poslove koji se odnose na ljudska prava, ravnopravnost spolova, prava nacionalnih manjina i razvoj civilnog društva, promicanje zaštite i unaprjeđenja kvalitete življenja, socijalne skrbi i unaprjeđenja primarne zdravstvene zaštite i dr.


   
Djelatnici:
   
DRAŽEN KOBAŠEVIĆ Pročelnik upravnog odjela
Ured br. 6 (I. kat)
Tel.: (032) 456-593
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
DAVORKA KRAJNOVIĆ NALETILIĆ
Viša stručna suradnica za kulturu i turizam
Ured br. 5 (I. kat)
Tel: (032) 456-575
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
JADRANKA SEKELEZ
Administrativna referentica za kulturu i turizam
Ured br. 5 (I. kat)
Tel: (032) 456-575
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
DALIBOR ŽIGIĆ
Stručni suradnik za socijalnu skrb
Ured br. 20 (II. kat)
Tel: (032) 456-546
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
DADO MARKOVIĆ
Viši stručni suradnik za sport i branitelje
Ured br. 20 (II. kat)
Tel.: (032) 456-543
e-mail: dado.markovic@vukovar.hr
SINIŠA MITROVIĆ
Stručni suradnik za razvoj civilnog društva, rad s mladima i nacionalnim manjinama i zdravstvenu zaštitu
Ured br. 20 (II. kat)
Tel: (032) 456-596
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
SNJEŽANA GRGUREVIĆ

Administrativna tajnica
Ured br. 2 (Prizemlje)

Tel.: (032) 456-542
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
DEJAN NAĐ Viši referent za socijalnu skrb
Ured br. 2 (Prizemlje)
Tel.: (032) 456-544
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
JAKICA RAJKOVIĆ Stručna suradnica za predškolski odgoj, školstvo i visoko školstvo
Ured br. 2 (Prizemlje)
Tel: (032) 456-545
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
MIHAELA NOVIĆ
Administrativna tajnica/asistentica na projektu "Pokloni mi osmijeh"
Ured br. 2 (Prizemlje)
Tel: (032) 456-545, 456-542
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 


 

Upravni odjel za financije i nabavu

Upravni odjel za financije i nabavu obavlja poslove planiranja, izrade i izvršavanja proračuna, naplatu gradskih poreza i ostalih prihoda te nabavu i dr.


   
Djelatnici:
   
VLASTA ŠIBALIĆ
Pročelnica upravnog odjela
Ured br. 25 (II. kat)
Tel: (032) 456-551
Telefax: (032) 456-552
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
SANJA SEGEDI
Viša stručna suradnica za financije i računovodstvo
Ured br. 26 (II. kat)
Tel: (032) 456-556
e-mail: sanja.segedi@vukovar
GORAN VICKOVIĆ Viši stručni suradnik za proračun
Ured br. 26 (II. kat)
Tel: (032) 456-555
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
LJILJANA KOSANOVIĆ Stručna suradnica - računovodstvo
Ured br. 27 (II. kat)
Tel: (032) 456-550
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
RENATA MARENKOVIĆ Referentica za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda
Ured br. 27 (II. kat)
Tel: (032) 456-557
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
DAMIR MIJATOVIĆ
Viši stručni suradnik za obračun plaća i gradske prihode
Ured br. 26 (II. kat)
Tel: (032) 456-554
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
SNJEŽANA CRNJAC Administrativna tajnica za gradske prihode i rashode
Ured br. 26 (II. kat)
Tel: (032) 456-555
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
BORIS BAJRAK
Viši referent za poslove prisilne naplate
Ured br. 27 (II. kat)
Tel: (032) 456-553
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
DAMIR ŠPANJEVIĆ
Referent za administrativne poslove
Ured br. 27 (II. kat)
Tel: (032) 456-560
e-mai: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Odsjek za nabavu  
DOMAGOJ CENTNER
Voditelj odsjeka za nabavu
Ured br. 17 (I. kat)
Tel: (032) 456-597
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
TIHOMIR KEDMENEC
Viši stručni suradnik za poslove nabave
Ured br. 17 (I. kat)
Tel: (032) 456-508
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 


 

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju obavlja poslove u vezi s poticanjem gospodarskih i poduzetničkih aktivnosti, poljoprivrede, međunarodne suradnje, te poslove u svezi zaštite potrošača i dr.

E-MAIL:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  
     
Djelatnici:
   
MARIJANA GRUBIŠIĆ
Pročelnica upravnog odjela
Ured br. 18 (II. kat)
Tel: (032) 456-513
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
DRAGAN NJEGIĆ Voditelj odsjeka za projekte i razvoj
Ured br. 19 (II. kat)
Tel: (032) 456-571
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
TANJA SOLDO Administrativna tajnica za gospodarstvo
Ured br. 19 (II. kat)
Tel: (032) 456-573
Telefax: (032) 456-570
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
ANDREJA MATIĆ
Viša stručna suradnica za obrtništvo
Ured br. 19 (II. kat)
Tel: (032) 456-576
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 


 

Služba za unutarnju reviziju

Služba za unutarnju reviziju obavlja poslove u svezi procjene sustava unutarnjih kontrola u Gradu i u korisnicima proračuna u nadležnosti Grada, daje neovisno i objektivno stručno mišljenje i savjete za unaprjeđenje poslovanja, a sve u svrhu ostvarenja poslovnih ciljeva primjenom sustavnog i disciplinarnog pristupa vrednovanju i poboljšanju djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i gospodarenja i dr.


   
Djelatnici:

   
NIVES GAŽO Pročelnica Službe za unutarnju reviziju
Ured br. 23 (II. kat)
Tel: (032) 456-541
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
IVANA ARAMBAŠIĆ
Unutarnja revizorica
Ured br. 23 (II. kat)
Tel: (032) 456-541
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 


 

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada u svezi organiziranja obavljanja komunalnih djelatnosti, prometa, graditeljstva, uređivanja građevinskog zemljišta i zaštite okoliša i dr.


   
Djelatnici:

   
DRAŽEN ČULIG
Pročelnik Upravnog odjela
Ured br. 10 (I. kat)
Tel: (032) 456-581
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
MAJA MIHAJLOVIĆ
Viša referentica za komunalno gospodarstvo
Ured br. 9 (I. kat)
Tel: (032) 456-582
Fax:(032) 456-580
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
BRANKO KNEŽEVIĆ Savjetnik za energetsku učinkovitost
Ured br. 6 (I. kat)
 Tel: (032) 456-584
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
IVAN VEBER Stručni suradnik za energetsku učinkovitiost
Ured br. 6 (I. kat)
Tel: (032) 456-512
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
BRUNO PAKTER Referent za graditeljstvo
Ured br. 6 (I. kat)
Tel: (032) 456-587
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
NEVEN GENČIĆ Savjetnik za izgradnju i održavanje - strojarski smjer 
Ured br. 5 (I. kat)
Tel: (032) 456-585
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
LJILJANA NENADOVIĆ
Savjetnica za pravna pitanja
Ured br. 5 (I. kat)
Tel: (032) 456-585
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
DOMAGOJ JAKUMETOVIĆ Savjetnik za graditeljstvo
Ured br. 5 (I. kat)
Tel: (032) 456-574
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
DANILO TADIĆ
Viši stručni suradnik za zaštitu okoliša
Ured br. 5 (I. kat)
Tel: (032) 456-585
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
MARA OZDANOVAC
Administrativna referentica
Ured br.5 (I. kat)
Tel: (032) 456-574
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
MELITA ŠTIMAC Referentica za komunalno gospodarstvo
Ured br. 11 (I. kat)
Tel: (032) 456-548
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
SLOBODAN KONČAR Referent za komunalno gospodarstvo
Ured br. 11 (I. kat)
Tel: (032) 456-558
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
DOMAGOJ TOGONAL Viši referent za komunalno gospodarstvo 
Ured br. 3 (Prizemlje)
Tel: (032) 456-586
Mob:098/467-512
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
KREŠIMIR ČULO
Referent - komunalni redar
Ured br. 3 (Prizemlje)
Tel: (032) 456-565
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
ALEKSANDAR MACUT Referent - komunalni redar 
Ured br. 3 (Prizemlje)
Tel: (032) 456-564
e-mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
ĐURĐICA VUJIĆ Referentica -prometni redar
Ured br. 3 (Prizemlje)
Tel: (032) 456-577
e-mail:Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
INES PAVLOVIĆ
Referentica-komunalni redar
Ured br. 3 (prizemlje)
Tel: (032) 456-565
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 


 Služba - vlastiti pogon

        Služba- vlastiti pogon obavlja komunalnu djelatnost tržnice na malo na Gradskoj tržnici Vukovar.

     
IGOR ANTOLOVIĆ

Pročelnik Službe - upravitelj vlastitog pogona
Gradska tržnica Vukovar, Olajnica 20, Vukovar

Tel: (032) 638-669
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.