Sjednice gradskog vijeća

Gradsko vijeće Grada Vukovara održalo je još jednu elektronsku sjednicu

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 30. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 20. svibnja 2020. (srijeda), s početkom u 8.00 sati.

Uslijed epidemije koronavirusa, Gradsko vijeće Grada Vukovara održalo je sjednicu elektronskim putem sukladno mjerama i preporukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 29. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 24. ožujka 2020. (utorak).

Održana je 28. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara koja je započela aktualnim satom na kojemu je 8 vijećnika postavilo pitanje.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 28. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 28. veljače 2020. (petak), s početkom u 8.00 sati.

Održana je 27. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara koja je započela aktualnim satom gradonačelnika.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Vukovara saziva 27. sjednicu Gradskog vijeća Grada Vukovara, za 6. veljače 2020. (četvrtak), s početkom u 8.00 sati.

Održana je 26. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara koja je započela aktualnim satom gradonačelnika. Od 19 prisutnih vijećnika, gradonačelniku je postavilo pitanje njih 3.

Održana je 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara koja je započela aktualnim satom gradonačelnika na kojem je 8 vijećnika postavljalo pitanja.