Pozivi

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je 10. rujna Javni poziv za projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja“ za 2019. godinu. Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 15. studenog 2019. godine.

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18) i članka 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 3/16), gradonačelnik Grada Vukovara raspisuje

Dopuna natječaja čini sastavni dio Natječaja za podnošenje zahtjeva za davanje u zakup poslovnih prostora u Proizvodnom centru i Centru inovativnog poduzetništva Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC Vukovar - zgrada Poly) od 21. srpnja 2017. godine i sedam dopuna natječaja objavljeno 8. prosinca 2017.g., 26. siječnja 2018.g., 21. lipnja 2018.g., 17. kolovoza 2018. g., 26. listopada 2018. g., 21. prosinca 2018. g. i 8. veljače 2019. godine.

Slobodni poslovni prostori: PP18 (36,19m2), PP19 (75,29m2), PP20 (38,62m2)

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je Natječaj za financiranje projekata u 2019. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina na područjima jedinica lokalne samouprave.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2019. godinu.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je objavilo Javni poziv za sufinanciranje projekata u 2019. godini prema Programu za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina.
Rok za podnošenje zahtjeva je 30. rujna 2019. godine.

Na temelju članka 8. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Vukovara („Službeni vjesnik" Grada Vukovara broj 8/14) gradonačelnik Grada Vukovara objavljuje

Grad Vukovar objavljuje Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi Grada Vukovara u 2019. godinu. Za provedbu 11 mjera iz ovog Javnog poziva, odnosno dodjele bespovratnih potpora male vrijednosti, osigurana su proračunska sredstva u iznosu od 800.000,00 kn. Najviši iznos potpore po jednom korisniku iznosi 50.000,00 kn. Javni poziv je otvoren do 1. prosinca 2019. godine ili do iskorištenja proračunskih sredstava.

Grad Vukovar objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora iz Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Vukovara za 2019. godinu.

hr square cef logoProgram CEF (Connecting Europe Facility) financijski je instrument osnovan za dodatna ulaganja u izgradnju nove te unaprjeđenje postojeće prometne, energetske i telekomunikacijske infrastrukture iz kojeg države članice mogu financirati projekte.