U vrijeme dok su Gradska knjižnica Vukovar i njezini Ogranci zatvoreni za izravan rad s korisnicima zbog prevencije širenja zaraze virusom COVID-19, predstavljamo novu uslugu - POSUDBA E-KNJIGE.

Riječ je o izrazito važnom i značajnom trenutku u razvoju Gradske knjižnice Vukovar jer će se članovima na usustavljen način ponuditi jedna vrlo inovativna usluga koju je moguće koristiti iz sigurnosti doma

- posudba e-knjiga na hrvatskom jeziku.

Za detaljne upute o korištenju ove usluge pratite službenu internetsku stranicu Gradske knjižnice Vukovar (www.gkvu.hr).

Usluga će biti dostupna od ponedjeljka, 30. ožujka 2020. godine."