Učenici i roditelji 7. razreda OŠ Dragutin Tadijanović rade zajedno na podizanju svijesti o potrebi sortiranja vrijednog otpada u čemu im je podršku dao i gradonačelnik Vukovara Željko Sabo.

U sklopu ove akcije roditelji i učenici spomenute vukovarske osnovne škole skupljaju aluminijski otpad s oznakom „Alu 41" od kojeg namjeravaju uraditi skulpture i slike s motivima grada Vukovara. Radovi će biti javno izloženi 20. travnja 2012. godine u 13,00 sati, u predvorju vukovarskog hotela „Lav".

Obzirom da ovi poduzetni učenici uskoro putuju na ekskurziju u okviru spomenute izložbe postaviti će jednu posudu za priloge posjetitelja koji će im zasigurno biti i određena nagrada za uloženi trud tijekom akcije.