PRONI Centar za socijalno podučavanje u okviru projekta Volonterski centar Vukovar 02.lipnja 2017. organizirao je volontersku akciju u suradnji s osnovnom školom Josipa Matoša Vukovar.

Tema volonterske akcije je uređenje školskog prostora, a cilj je bio razviti svijest građana o važnosti sudjelovanja u aktivnostima od njihovog interesa.

U volonterskoj akciji su sudjelovali lokalni volonteri, školsko osoblje, dio učenika te studenti sa sveučilišta iz Indiane, SAD, koji u Hrvatskoj na osnovu suradnje PRONI Centra i njihovog sveučilišta, borave u okviru programa Interkulturalno učenje u poslijeratnim zajednicama.

Ova volonterska akcija samo je jedna u nizu planiranih akcija i drugih aktivnosti programa Volonterskog centra Vukovar koji se provodi u suradnji i partnerstvu s jedinicama regionalne i lokalne uprave i samouprave s područja Vukovarsko-srijemske županije, Mirovnom grupom mladih Dunav, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, područnim uredom Vukovar te Volonterskim centrom Osijek, uz financijsku potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Vukovarsko-srijemske županije te Grada Vukovara.