{gallery}2015/07/27/01{/gallery}Udruga "Vukovarski leptirići" u suradnji s Gradom i dječjim vrtićima Vukovar 1 i 2 provodi projekt "Kreativni leptirići". Projekt se provodi os siječnja do kraja kolovoza u prostoru Udruge. Cilj projekta jest poticanje kreativnosti i stvaralaštva kod djece s i bez teškoća u uvjetima integracije.

Udruga roditelja djece s teškoćama u razvoju "Vukovarski leptirići" broji 83 djece s teškoćama u razvoju. Na području u kojem djeca rastu i odrastaju nedovoljna je skrb i podrška za djecu s teškoćama, ali i djecu bez teškoća. Udruga i partnerske institucije (grad Vukovar, DV Vukovar 1, DV Vukovar 2) stoga su osmislile projekt koji bi doprinosi razvoju kreativnosti i stvaralaštva kod djece te unapređuje njihovu kvalitetu života pod nazivom „Kreativni leptirići".
Glavni ciljevi projekta su osigurati razvoj kreativnosti i stvaralaštva djece sa i bez teškoća u uvjetima integracije te tako osigurati rast i razvoj vršnjaka u duhu solidarnosti, tolerancije i međusobnog razumijevanja. Ovim projektom želimo postići veću osvještenost lokalne zajednice, partnerskih organizacija i roditelja djece bez teškoća o važnosti sustavne skrbi, brige, rehabilitacije i integracije djece s teškoćama u razvoju. Ciljana skupina projekta jesu djece sa i bez teškoća u razvoju, odgajatelji vrtića i roditelji djece bez teškoća u razvoju. Centralna aktivnost projekta, jest kreativna radionica koja se održava u prostorijama Udruge, a koja osim programa koji omogućuju ciljano poticanje rasta i razvoja djece na području kreativnosti i stvaralaštva, želi postići uvjete socijalne integracije. Osim kreativne radionice jedna od projektnih aktivnosti jest i logoterapija koja se održava za djecu s teškoćama. Budući da djeca s teškoćama teže započinju i slijede cijeli proces komunikacije i interakcije s vršnjacima, smatrali smo potrebitim dodatno ih osnažiti kroz individualan program.
Projektnim aktivnostima obuhvaćeni su i roditelji, te odgajatelji u redovnim vrtićima. Za roditelje su održane dvije radionice. Prva radionica za roditelje bila je radionica oslikavanja svile dok je druga radionica bila radionica djece i roditelja te su zajedno izrađivali predmete od gipsa, papira, ukrašavali predmete salvetnom tehnikom i drugo.
Odgajatelji partnerskih vrtića imali su priliku poslušati i sudjelovati na dva stručna predavanja koja je održala edukacijska rehabilitatorica, članica Udruge, na temu djece s teškoćama i razvoj kreativnosti kod istih.
Projekt se provodi u prostorijama Udruge uz stručno vodstvo voditelja kreativnih radionica uz podršku i asistenciju dva odgajatelja iz partnerski organizacija, te logopeda koji provodi individualnu logoterapiju s 15-tero djece. Projektom je obuhvaćeno 30-tero djece, korisnika Udruge i djece iz redovnih vrtića.
Projekt je financiran sredstvima Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta.