Raspored aktivnosti:

* 26. - 29.03.2018. (Pripreme u Svetom Martinu)
* 29.03.2018. (Odlazak u Bellegarde, Francuska)
* 30.03. - 01.04.2018. (Međunarodni turnir)
* 02.04.2018. (Povratak u Hrvatsku)