Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad HAZU u Vukovaru u suradnji s Gradskim muzejom Vukovar organizira književno-znanstveni kolokvij "Iskustvo pisanja i čitanja o ratu - u vremenu poslije". Kolokvij će se održati u prostorima Gradskog muzeja Vukovar 27. rujna 2019. godine s početkom u 11. 00 sati.

Cilj znanstvenog kolokvija je promišljanje spoznaja o poveznicama između ljudskoga iskustva rata te vrstama tekstova vezanih uz njih, i to iz različitih autorskih perspektiva.

Težište je stavljeno na književne autore/ice koji su zauzeli značajno mjesto u hrvatskoj književnosti devedesetih godina 20. stoljeća, te o načinima na koji ti isti autori/ice s vremenskim odmakom promišljaju o tekstualnom, ali i traumatskom iskustvu vezanom za Domovinski rat te Bitku za Vukovar .