GRADSKI MUZEJ VUKOVAR I HRVATSKI DOM VUKOVAR

pozivaju Vas i Vaše prijatelje

na koncert

KOMORNI TRIO CRISÓSTOMO


Program:

J. S. Bach: Arioso
Antun L. Sorkočević: Rondo za violinu, harfu i violončelo
Jan Ladislav Dussek: Sonata za harfu, violinu i violončelo
Dimitrij Šostakovič: Romanca iz filma „The Gadfly"
Jules Massenet: Meditacija
Zoran Juranić: Balada za violinu, harfu i violončelo
Dora Pejačević: Canzoneta
Alexandar Glazunov: Španjolska serenada
Michael Glinka: Nocturno, Romanca
Luigi Maurizio Tedeschi: Suite za violinu, harfu i violončelo Op. 46

Dvorac Eltz, Mramorna dvorana
petak, 11. 10. 2019. u 19.00 sati

Pokrovitelj koncerta je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske