U provedbi svojih programa Hrvatski dom Vukovar prilagođava se novim okolnostima. Tako će izožba u povodu Dana grada Vukovara, umjesto u predvorju, biti postavljena u obliku visećih panoa na zgradi Hrvatskog doma Vukovar.

VUKOVARE, JA TE VOLIM izložba je fotografija iz službenog arhiva Grada Vukovara, a autori su Dario Njavro i Miroslav Šlafhauzer. Izložba će biti postavljena od 29. travnja do 31. svibnja 2020.godine.