Orkestar Umjetničke škole Luke Sorkočevića iz Dubrovnika izvest će I. čin opere buffa (komične opere) Wolfganga Amadeusa Mozarta COSÌ FAN TUTTE u Hrvatskom domu Vukovar - u petak, 10. rujna 2021. godine. Početak je u 20 sati.