Prva knjiga znanstveno-istraživačkog projekta HEROJSKI VUKOVAR bit će predstavljena u Hrvatskom domu Vukovar u utorak, 23. studenog 2021. godine. Knjigu će predstaviti Petar Elez, Ante Nazor, Dražen Živić, Ana Holjevac Tuković i Ante Bičanić, a uvodnom riječju obratit će se vukovarski gradonačelnik Ivan Penava. Promocija počinje u 12 sati. Svi nazočni moraju imati valjanu EU digitalnu COVID potvrdu.

Ova prva knjiga govori o pripremi i provedbi velikosrpske oružane agresije na Hrvatsku i Vukovar 1991. godine i njezinim ogromnim posljedicama. Autori su dr. sc. Dražen Živić (Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar” – Područni centar Vukovar), prof. dr. sc. Ante Nazor (Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata), dr. sc. Željka Križe (Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata), dr. sc. Davor Marijan (Hrvatski institut za povijest), Mate Rupić (Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata), dr. sc. Natko Martinić Jerčić (Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata), Ivan Brigović (Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata), Ana Filko (Uprava za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja), dr. sc. Slaven Ružić (Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata), Sanja Kopunović Legetin, univ. spec. theol. (Osnovna škola Popovac), doc. dr. sc. Stanislav Šota (Katolički bogoslovni fakultet u Ðakovu), dr. sc. Ivica Lučić (Hrvatski institut za povijest), prof. dr. sc. Andrija Hebrang (prof. emeritus Medicinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu), dr. sc. Josip Esterajher, prof. dr. sc. Danijel Labaš (Fakultet hrvatskih studija, Sveučilište u Zagrebu), dr. sc. Ana Holjevac Tuković (Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata).

Iz predgovora:
"Za jedan grad, u čijoj se okolici nalaze brojna arheološka nalazišta iz mlađega kamenog te bakrenog i brončanog doba, 30 godina iznimno je kratko razdoblje i gotovo da se s povijesnoga stajališta može zanemariti. Ali u slučaju Vukovara u trideset godina bliske nam povijesti (1991. – 2021.) zgusnulo se toliko važnih događaja, osoba i tema za koje se može reći da su trajno obilježile ovaj grad i njegove stanovnike, brojne obitelji i pojedince. Pored toga, prema mišljenju pojedinih stručnjaka, Vukovar je najdublja trauma novije hrvatske povijesti: ono što je Srebrenica za Bošnjake u Bosni i Hercegovini, to je Vukovar za Hrvate od 1991. do danas, a vjerojatno i ubuduće."