POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

 

KLASA: 112-01/20-01/3

URBROJ: 2196/01-1-20-17

Vukovar, 03. ožujka 2020.

Na temelju članka 19.-22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 04/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja za imenovanje višeg stručnog suradnika za opće poslove, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 18/20 dana 19. veljače 2020. i na službenim internetskim  stranicama Grada Vukovara, objavljuje

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

(pisano testiranje i intervju)

Povjerenstvo je utvrdilo da pisanom testiranju mogu pristupiti sljedeći kandidati:

1. Marinko Stojaković

2. Neda Vučković

3. Ana Lovrić

4. Sanela Dufek

5. Darko Ruskaj

6. Tomislav Benić

7. Ksenija Ančić

8. Biljana Glamočak

9. Dejan Paunović

Podnositeljima prijava koje nisu uredne ili pravodobne te koji ne ispunjavaju neki od formalnih uvjeta natječaja pa ne mogu pristupiti pisanom testiranju upućena je pisana obavijest.

Pisano testiranje održati će se u gradskoj vijećnici, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar, u ponedjeljak 09. ožujka 2020. godine, s početkom u 08,00 sati.

Na testiranje je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu te kemijsku olovku.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja, bez obzira na razloge koje pojedinog kandidata eventualno priječe da testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji  ne pristupi pisanom testiranju u naznačeno vrijeme povukao prijavu na natječaj. Smatrat će se da je prijavu povukao i kandidat koji na pisanom testiranju remeti mir i/ili pravila ponašanja s kojima će biti upoznat, kao i kandidat koji ne predoči osobnu iskaznicu ili putovnicu.

Testiranje traje 60 minuta.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za prethodnu provjeru objavljeni su na službenoj internetskoj stranici Grada Vukovara.

Rezultati pisanog testiranja biti će objavljeni na oglasnoj ploči Grada Vukovara u 10,00 sati istog dana kada je obavljeno i pisano testiranje, a odmah potom će se, s kandidatima koji ostvare najmanje 50 % bodova na pisanom testiranju, provesti intervju u zgradi gradske uprave.

Ovaj poziv objavljuje se na internetskoj stranici Grada Vukovara i na oglasnoj ploči Grada Vukovara.

Povjerenstvo