GRAD VUKOVAR

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA


Nakon testiranja koje je održano dana 16. rujna 2022. godine, provedeno je bodovanje cjelokupnog postupka temeljem kojega Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme do povratka službenice sa porodiljnog dopusta, na radno mjesto Viši stručni suradnik za pravna pitanja u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo, utvrđuje sljedeću:

 

RANG - LISTU KANDIDATA

 

prijavljenih na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme do povratka službenice sa porodiljnog dopusta, na radno mjesto Viši stručni suradnik za pravna pitanja u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo Grada Vukovara prema ukupnom broju ostvarenih bodova i to:

 

1. Nikolina Mažar – 23 boda
2. Irena Gradečak – 22,5 boda
3. Ksenija Curić – 21,5 boda

 

 

Predsjednik Povjerenstva
Dražen Čulig