POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU

KLASA:112-02/23-01/7
URBROJ: 2196-1-23-16
Vukovar, 26. listopada 2023. godine

Na temelju članka 20. stavka 4. podstavak 4. Zakona o službenicima i namještenicima o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 04/18, 96/18, 12/19), Povjerenstvo za provedbu Natječaja za prijam u službu na radno mjesto viši referent za sport i branitelje, 1 izvršitelj/ica, u Grad Vukovar, Upravni odjel za obrazovanje, sport i branitelje, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 114/2023, internetskoj stranici Grada Vukovara i Oglasnoj ploči Grada Vukovara, dana 04. listopada 2023. godine, objavljuje

OBAVIJEST
o rezultatima pisanog testiranja

Na pisanom testiranju, održanom 26. listopada 2023. godine, kandidati su od ukupno 10 mogućih bodova ostvarili sljedeći broj bodova:

1. RUŽA VESELČIĆ-ŠIJAKOVIĆ……………………………………. 9,5 bodova
2. MIHAELA NOVIĆ …………………………………………………. 9 bodova
3. SANJA BELJO ……………………………………………………… 8 bodova

Temeljem članka 22., stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, kandidati koji su ostvarili najmanje 50% (5 bodova) iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju, mogu pristupiti razgovoru (intervju) koji će se održati s Povjerenstvom za provedbu Natječaja za prijam u službu 26. listopada 2023. godine u 10:00 sati u prostorijama Gradske uprave Grada Vukovara.
Slijedom gore navedenog, razgovoru (intervju) može pristupiti sljedeće kandidatkinje:
1. RUŽA VESELIĆ-ŠIJAKOVIĆ
2. MIHAELA NOVIĆ
3. SANJA BELJO

Ova obavijest objavljuje se na internetskoj stranici Grada Vukovara (www.vukovar.hr) i na Oglasnoj ploči Grada Vukovara.

Predsjednica povjerenstva:
Kristina Bilić