REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG POZIVA
KLASA: 112-02/24-01/13
URBROJ: 2196-1-4-24-70
Vukovar, 13. svibnja 2024.

Nakon provedenog postupka intervjua s kandidatima/kandidatkinjama koji ispunjavaju formalne uvjete Javnog poziva, Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od 33 (tridesttri) mjeseca u Gradu Vukovaru, radi provođenja aktivnosti projekta „Pokloni mi osmijeh IV“ u okviru Poziva „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, na radno mjesto: Radnik/ca za pomoć u kući za pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim i/ili osobama s invaliditetom, provedeno je bodovanje temeljem kojega Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva objavljuje

RANG LISTA KANDIDATA/KANDIDATKINJA
prema ukupnom broju ostvarenih bodova

RB PREZIME IME BODOVI
1 BAKULA VESNA 30
2 BARIĆ TATJANA 30
3 BUDEŠ KATA 30
4 EDELINSKI MILICA 30
5 EDELINSKI SENKA 30
6 GAJDOŠ SANJA 30
7 GRNJA MIHAJLOVIĆ KRISTINA 30
8 HERMAN MARA 30
9 MIJAKOVAC MIRJANA 30
10 MIŠIĆ VESNA 30
11 NOTA JELICA 30
12 OGRIZOVIĆ VESNA 30
13 OMERAGIĆ ANDREA 30
14 FA SVETLANA 30
15 PAVLOVIĆ ANĐA 30
16 PETROVIĆ SANJA 30
17 POPROCKI VESNA 30
18 RADMILOVIĆ MARIJA 30
19 ILINČIĆ MIRJANA 29
20 NOVAKOVIĆ SINIŠA 29
21 TOMIĆ RENATA 29
22 PINDRIĆ MIRJANA 28
23 PRANJIĆ DUŠANKA 28
24 PUŠAK KATICA 28
25 RUKAVINA MIRJANA 28
26 SJERIĆ IVANA 28
27 EDL IVANA 27
28 LUČIĆ DANIJELA 27
29 MAJSTOROVIĆ BERNARDICA 27
30 MENJUK ALEKSANDRA 27
31 MITRESKA PAULINA 27
       
32 BOŠNJAK MANUELA 26
33 KRASNIK GORDANA 26
34 JAPUNDŽA DARKO 25
35 SPASOJEVIĆ MARIJA 25
36 MADŽARIĆ VIOLETA 24
37 MALEŠIĆ JASMIN 23
38 ŠATOROVIĆ SUNČICA 22
39 VUJOVIĆ STANISLAV 21

Na temelju ove rang liste gradonačelnik Grada Vukovara donijet će Odluku o odabiru Radnika/ce za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme od 33 (tridesttri) mjeseca u Gradu Vukovaru za pomoć u kući za pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim i/ili osobama s invaliditetom, radi provođenja aktivnosti projekta „Pokloni mi osmijeh IV“ u okviru Poziva „Zaželi – prevencija institucionalizacije“.

Predsjednik Povjerenstva:
Dalibor Žigić

 

zazeli footer 2