JAVNI POZIV ZA DODJELU BESPOVRATNIH POTPORA
U POLJOPRIVREDI U 2021. GODINI

 

Pozivaju se poljoprivrednici s područja grada Vukovara na podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih potpora u poljoprivredi grada Vukovara u 2021. godini. Predmet Javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti povezanih s aktivnostima u primarnoj proizvodnji te sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda.

Javni poziv sadrži 11 mjera kojima se sufinancira 50% prihvatljivih troškova nabave mehanizacije, plastenika, staklenika, sustava za navodnjavanje, osiguranja stoke i objekata za stoku, nabavu voćnih sadnica, ulaganja u pčelarstvo, analizu tla, edukaciju poljoprivrednika, troškove izrade dokumentacije za apliciranje na natječaje, nabavu stoke i peradi, troškove prerade poljoprivrednih proizvoda, marketinških aktivnosti i sl.

Najveći iznos koji korisnik može ostvariti je 50.000,00 kuna, a minimalni iznos prihvatljivih troškova potpore ne može biti manji od 1.000,00 kn.

Sredstvima ovog Javnog poziva financiraju se prihvatljivi troškovi nastali od 1.1.2020. godine do dana podnošenja zahtjeva, a po pojedinim mjerama potporu je moguće ostvariti i temeljem ponude.

Javni poziv je otvoren do 31. srpnja 2021.g. ili do iskorištenja proračunskih sredstava.

Javni poziv i obrasci za podnošenje zahtjeva dostupni su na web stranici Grada Vukovara; www.vukovar.hr ili u gradskom Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju, Dr. Franje Tuđmana 1, Vukovar (2. kat, ured 19).


PROGRAM
JAVNI POZIV
Obrazac prijave M-1 Nabava mehanizacije, opreme, plastenika i staklenika u poljoprivrednoj proizvodnji
Obrazac prijave M-2 Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje, sustava zaštite od tuče i sustava za zasjenjivanje
Obrazac prijave M-3 Osiguranja stoke i objekata za stoku
Obrazac prijave M-4 Očuvanje i povećanje pčelinjeg fonda
Obrazac prijave M-5 Nabava voćnih sadnica i loznih cijepova te sjemena i presadnica u proizvodnji povrća cvijeća, aromatičnog, ljekovitog bilja i medonosnog bilja
Obrazac prijave M-6 Edukacija i stručno usavršavanje poljoprivrednika
Obrazac prijave M-7 Analiza tla i poboljšanje kvalitete poljoprivrednih površina
Obrazac prijave M-8 Nabava rasplodne stoke i peradi
Obrazac prijave M-9 Priprema projekata za financiranje iz fondova Europske unije ili natječaja koje raspisuju ministarstva RH
Obrazac prijave M-10 Potpore za ulaganja u vezi s preradom poljoprivrednih proizvoda i stavljanjem na tržište poljoprivrednih proizvoda
Obrazac prijave M-11 Potpora za marketinške aktivnosti
Obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti
Izvještajni obrazac