Temeljem točke 8. stavka 8 i 9. Drugog javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima na području grada Vukovara za 2022. godinu, KLASA: 302-01/22-03/247, URBROJ: 2196-1-02-22-1 od 9. prosinca 2022. g., zatvara se Drugi javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima na području grada Vukovara za 2022. godinu zbog iskorištenja proračunskih sredstava predviđenih za realizaciju ovog Javnog poziva. Nakon konačne procjene podnesenih zahtjeva od strane Povjerenstva za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima na području grada Vukovara za 2022. godinu, podnositeljima zahtjeva kojima se neće odobriti bespovratna potpora zbog iskorištenja proračunskih sredstava i podnositeljima zahtjeva koji nisu prošli administrativnu provjeru, nadležni Upravni odjel dostaviti će pisanu obavijest o istome.

ODLUKA