GRAD VUKOVAR
tel:032/456-572
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

SADRŽAJ

III. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG  PLANA UREĐENJA GRADA VUKOVARA

GRAFIČKI PRILOZI

1.1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

1.2. PROMET

1.3. POŠTA I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

2.1.1. NAFTA I PLIN

2.1.2 ELEKTROENERGETIKA

2.2.1. VODOOPSKRBA

2.2.2. ODVODNJA

3.1.1. PODRUČJA POSEBNIH UVJETA KORIŠTENJA

3.1.2 PODRUČJA POSEBNIH OGRANIČENJA U KORIŠTENJU

3.1.3. VODNO GOSPODARSTVO

3.2.1. ZAŠTITA POSEBNIH VRIJEDNOSTI

3.2.2. PRIMJENA PLANSKIH MJERA ZAŠTITE

4.1. NASELJE SOTIN

4.2. NASELJE VUČEDOL

4.3. NASELJE LIPOVAČA

4.4. EKONOMIJA DUBRAVA, PETROVAČKA DOLA

4.5. NASELJE VUKOVAR

4.6. NASELJE JAKOBOVAC-OVČARA

TEKSTUALNI PRILOZI

TEKST

PROČIŠĆEN TEKST

PROČIŠĆEN TEKST ODREDBI ZA PROVEDBU