Ispis
Kategorija: Grad Vukovar

GRAD VUKOVAR
tel:032/456-572
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

SADRŽAJ

IZMJENE I DOPUNE DETALJNOG PLANA UREĐENJA "PROŠIRENJE NOVOG GROBLJA"

GRAFIČKI PRILOZI

1.DETALJNA NAMJENA POVRŠINA

2.A. PROMET

2.B. ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE I ENERGETSKI SUSTAVI

2.C. VODNOGOSPODARSKI SUSTAVI

3.PEJZAŽNO UREĐENJE

4.A. UVJETI GRADNJE

4.B.PARCELACIJA

4.C. ETAPNOST PROVEDBE

5.A. DETALJNI PRIKAZ UREĐENJA I ORGANIZACIJE GROBNIH POLJA

5.B. DETALJNI PRIKAZ ISKOLČENJA GROBNIH POLJA

TEKSTUALNI PRILOZI

 TEKST

PROČIŠĆEN TEKST

 TEKST