GRAD VUKOVAR
tel:032/456-572
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

SADRŽAJ

IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ŠIREG SREDIŠTA GRADA VUKOVARA

GRAFIČKI PRILOZI

1.NAMJENA POVRŠINA

2.A. PROMET I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

2.B. VODNOGOSPODARSKI SUSTAVI

2.C. ENERGETSKI SUSTAVI

3.A.1. KVU-MJERE ZAŠTITE

3.A. UVJETI KORIŠTENJA

3.B. OGRANIČENJA U KORIŠTENJU

4.A. OBLICI KORIŠTENJA

4.B. NAČINI GRADNJE

4.C. PRAVILA GRADNJE

TEKSTUALNI PRILOZI

 TEKST

PROČIŠĆEN TEKST

 TEKST