Grad Vukovar

Temeljem članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18), članka 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vukovara („Službeni vjesnik Grada Vukovara“ br. 3/16 i 5

Humanitarna akcija za potrebite građane Vukovara.

Klub odbojke na pijesku započeo je sa svojim aktivnostima i pripremama za ovogodišnja natjecanja, 12.04.2022. Na pokaznom treningu, na vukovarskoj gradskoj plaži, okupilo se 90 zainteresirane djece koja žele igrati odbojku na pijesku.

Nova zgrada u gradskoj četvrti Sajmište od danas je trajni dom za 21 obitelj!

Sjednica je započela aktualnim satom gradonačelnika.

Grad Vukovar obilježio je Dan planeta Zemlje akcijom čišćenja Vukovarske male ade.

Grad Vukovar nagraditi će u 2022. godini studente, koji su u akademskoj godini 2020./2021. u statusu redovnog studenta u sustavu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj, ostvarili izvrstan uspjeh s prosjekom ocjena od 4.50 do 5.00, na studijima u Republici Hrvatskoj.

Na temelju članaka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine", broj 125/11., 64/15. i 112/18.) i članka 14. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja poslovnih prostora i usluga Poslovno-inovacijskog centra ,,BIC Vukovar“, KLASA:011-01/19-01/14, URBROJ:2196/01-02-19-6, od 22. studenoga 2019. godine, Vukovarska gospodarska zona d.o.o. dana 29. travnja 2022. godine objavljuje Natječaj  za davanje u zakup poslovnih prostora u Poduzetničkom inkubatoru Poslovno-inovacijskog centra Vukovar (BIC Vukovar)

OTVORENJE IZLOŽBE A - 8202 GRAZ

Gradonačelnik Grada Vukovara donosi Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga proisteklih iz Domovinskog rata od interesa za Grad Vukovar.