Grad Vukovar

Cilj je svim građanima omogućiti dostojanstvene blagdane.

 Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), članka 51. i članka 67. Statuta Dječjeg vrtića Vukovar II (KLASA: 012-03/18-01/01, URBROJ: 2196/01-JT-5-05-18-01) i članka 7. Pravilnika o radu (KLASA:601-04/16-01/01, URBROJ:2196/01-JT-5-05/01), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Vukovar II na svojoj 57. sjednici donijelo je Odluku (KLASA:601-02/22-05-3/09, URBROJ:2196-1-12-05-22-01) od 06. travnja 2022. godine o raspisivanju natječaja:

Modernom LED rasvjetom do uštede od 39%.

Tema: Strateški projekti Vukovarsko-srijemske županije.

Gimnastički klub Vukovar najuspješniji u Osijeku

Na krovištima objekata Vodovoda grada Vukovara izgrađena je solarna elektrana sa 1266 panela.

Članovi Kluba dizača utega "Vukovar" imali su uspješan nastup u Budimpešti na XXIV "SOROKSAR KUPU", osvojivši šest zlatnih odličja, jedno srebro, četiri pehara i postavljeno je osam novih državnih rekorda za mlađe uzraste.

Projekt realiziran na inicijativu građana gradske četvrti Borova naselja.

Odrađeno prvenstvo RH za juniore i juniorke

Suradnja škola s ciljem obilježavanja Svjetskog dana činjenja dobrih djela (Good Deeds Day)