Gradsko vijeće
 RB Ime i prezime Naziv
poslovnog subjekta
Pravni oblik
poslovnog subjekta
OIB
poslovnog subjekta

Sjedište
poslovnog subjekta

Vlasnički
udio

 1.            
2.            
3.            

Sjednica je započela aktualnim satom.

27. travnja 2023. (četvrtak), s početkom u 9.00 sati.

Sve su točke dnevnog reda usvojene većinom glasova gradskih vijećnika.

 29. ožujka 2023. (srijeda), s početkom u 9.00 sati.

Sjednica je započela aktualnim satom gradonačelnika.

8. veljače 2023. (srijeda) s početkom u 9.00 sati

14. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara započela je aktualnim satom gradonačelnika.

29. prosinca 2022. (četvrtak) s početkom u 9.00 sati.

13. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara započela je minutom šutnje za sve žrtve Vukovara 1991. godine.