Gradsko vijeće

Sjednica je započela aktualnim satom gradonačelnika.

8. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara održati će se 29. travnja 2022. s početkom u 9.00 sati.

Od 10 strateških projekata Vukovarsko-srijemske županije niti jedan nije s područja Vukovara.

Tema: Strateški projekti Vukovarsko-srijemske županije.

Sjednica je započela aktualnim satom gradonačelnika.

6. sjednica Gradskog vijeća održati će se 14. ožujka 2022. godine.

Sve su točke dnevnoga reda jednoglasno usvojene.

5. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara održati će se 4. veljače 2022. u 9.00 sati.

4. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara.

4. sjednica Gradskog vijeća Grada Vukovara odlaže se za 27. prosinca 2021. u 9,00 sati.