Na području grada Vukovara i prigradskih naselja Lipovača i Sotin, Vodovod grada Vukovara d.o.o. Vukovar vrši radove na ugradnji nadzemnih hidranata.

Izvor financiranja: Grad Vukovar

Izvođač radova: Vodovod grada Vukovara d.o.o.
PJ Vodovodna mreža