Energetska obnova zgrade Ekonomske škole Vukovar MV-17-14 (21. prosinca 2017.)

Prilog-troškovnik Nacrt Obavijest o prethodnom savjetovanju Tehnička dokumentacija  Izvješće

Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Vukovara - ulica Stjepana Filipovića MV-17-11
(05. rujna 2017.)

Prilog-troškovnik Nacrt Obavijest o prethodnom savjetovanju Tehnička dokumentacija  Izvješće

Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Vukovara- ulica Solidarnosti MV-17-10 (29. kolovoza 2017.)

Prilog-troškovnik Nacrt Obavijest o prethodnom savjetovanju Tehnička dokumentacija  Izvješće

Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta na području grada Vukovara- ulica Stjepana Filipovića MV-17-8
(19. lipnja 2017.)

Prilog-troškovnik Nacrt Obavijest o prethodnom savjetovanju Tehnička dokumentacija  Izvješće

Rekonstrukcija raskrižja ulica Duga, P.Preradovića, V.lisinskog i Vijeća Europe u Vukovaru MV 17-5 (01. lipnja 2017.)

Prilog-troškovnik Nacrt Obavijest o prethodnom savjetovanju Tehnička dokumentacija  Izvješće

Izgradnja Športsko rekreacijskog centra Trpinjska cesta MV 17-4 (15. ožujka 2017.)

Prilog-troškovnik Nacrt Obavijest o prethodnom savjetovanju Glavni projekt Izvješće

Uređenje dijela poslovne građevine MV 17-3 (17. veljače 2017.)

Prilog-troškovnik Nacrt Obavijest o prethodnom savjetovanju Izvješće