Prodaja ulaznica za Svečanu Sinjsku alku u Vukovaru, osim TZ grada Vukovara kao ranije najavljenog fizičkog prodajnog mjesta, vršit će se i na internetu putem multimedijalne platforme i sustava za prodaju ulaznica “Discover.hr“.

Discover.hr multimedijalna je mrežna prodajna platforma koja služi za promociju destinacijske turističke ponude kontinentalnih dijelova RH, promociju i razvoj kontinentalnog turizma, kao i plasman jednostavnih i složenih turističkih proizvoda.

Ujedno, riječ je o prodajnoj platformi za ulaznice i booking smještajnih kapaciteta u destinaciji na domaćim i stranim turističkim tržištima.


Nova prodajna mrežna platforma Discover.hr kreće s radom u utorak, 18. travnja 2017. u 20.00h. Nakon aktivacije platforme, biti će moguće kupiti ograničenu količinu ulaznica u jednom danu. Prodaja ulaznica putem internet prodaje biti će dostupna 5 dana (18.travnja – 22. travnja) ili do trenutka prodaje svih ulaznica koje su dostupne unutar sustava za prodaju ulaznica - Discover.hr .

Svaki dan između 20.00 i 22.00h biti će omogućena online kupovina ulaznica za posjetitelje Svečane Sinjske Alke.

Sve dodatne informacije, tehnička podrška i upute o preuzimanju printanih brendiranih ulaznica biti će dostupne na službenim web stranicama Discover.hr u narednom vremenskom periodu do početka održavanja manifestacije.

Web adresa za mrežnu kupovinu ulaznica nalazi se na domeni: http://www.discover.hr