Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava sudjelovao je obilježavanju Dana Dunava koji se obilježava svake godine 29. lipnja u 14 zemalja Dunavskog bazena i Europskoj uniji koja je članica Međunarodne komisije za zaštitu rijeke Dunava. Na Dan Dunava slavi se suživot ljudi i okoliša jednog od najvećih europskih riječnih sustava. Misija Međunarodne komisije za zaštitu rijeke Dunav je promicati i koordinirati održivo i pravedno upravljanje vodama što uključuje očuvanje, poboljšanje i racionalnu uporabu voda na dobrobit svih zemalja sliva rijeke Dunav i njihovih naroda.


„Vukovar je kroz povijest uvijek bio okrenut i Dunavu i Vuki, a onda se posljednjih 40-ak godina uslijed nepromišljenih urbanističkih pristupa Vukovar udaljio od Dunava. Zahvaljujući izuzetno dobroj suradnji s Hrvatskim vodama na tragu smo vraćanja Dunava Vukovaru i Vukovara Dunavu i to na najvišoj razini koju je uopće imao u povijesti. Nedavno smo otvorili šetnicu od Carine do Gradskog muzeja što je samo faza u izvođenju cjelokupnog projekta. U tijeku su još dva projekta. Velebnim projektom šetnice do Vučedola Vukovar će se dodatno otvoriti Dunavu i saživiti s Dunavom u potpunosti. U planu imamo različite sadržaje koji će biti potvrda te priče," najavio je gradonačelnik Penava pozivajući Vukovarce na povijesni suživot s Dunavom i oživljavanje te duboke veze.


Republika Hrvatska jedna je od prvih država koja je izrazila podršku ideji zaštite rijeke Dunav potpisavši Konvenciju o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav 1994. godine.


Dan Dunava u Vukovaru obilježen je akcijom čišćenja Dunava na području lučice, polaganjem vijenca u Dunav te posjetom Vukovarskoj adi.


„Puno je investicija u Vukovaru. Hrvatske vode s gradskim tvrtkama provode velike projekte. Kroz nekoliko godina zbrinut ćemo sve otpadne vode Grada Vukovara, preraditi ih, pročistiti i konačno ih kao čiste puštati u Dunav," rekao je Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih voda pozivajući sve građane da se pobrinu za otpad koji se baca u rijeke i jezera. „Budimo aktivni, uredimo naš okoliš, rijeke i jezera, a Hrvatske vode pobrinut će se za kemijska onečišćenja," pozvao je Đuroković najavljujući dovršetak velikih ulaganja u Vukovar.