Ispis
Kategorija: Upravni odjel za opće poslove i ured gradonačelnika

Dan civilne zaštite u Republici Hrvatskoj obilježava se, temeljem odredbi Zakona o sustavu civilne zaštite, 1. ožujka, na isti datum kada se obilježava i međunarodni dan civilne zaštite.
Obilježavanju, koje se održalo u središtu Vukovara, nazočio je zamjenik gradonačelnika Grada Vukovara Marijan Pavliček.

Tako su službe koje sudjeluju u zaštiti građana željele približiti građanima važnost rada tih službi.

Pavliček je izrazio zadovoljstvo što su se na današnji dan službe koje sudjeluju u raznim intervencijama skupile u Vukovaru. „Drago mi je što su se povodom međunarodnog dana civilne zaštite upravo u Vukovaru okupile sve službe koje sudjeluju u intervencijama prilikom izvanrednih situacija te izložile svoje eksponate kako bi na taj način upoznali naše sugrađane o njihovom radu. Posebice me raduje što dolaze djeca vrtićke i školske dobi kako bi više saznali o snagama civilne zaštite, a možda će se upravo i netko od njih jednog dana i uključiti u rad ovih hvale vrijednih i humanitarnih službi."

Načelnik Stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije Zdravko Kelić rekao je kako je ovo odlična prilika pri kojoj se građani mogu upoznati sa značenjem ovih službi kada je u pitanju zaštita građana od raznih opasnosti, te kako su djelatnici službi civilne zaštite uvijek u stanju pripravnosti u slučaju mogućih intervencija.

Građani su se ovom prilikom mogli upoznati s načinom rada policije, HGSS, vatrogasne službe i Hrvatskoga crvenoga križa.