Ispis
Kategorija: Upravni odjel za opće poslove i ured gradonačelnika

Zbirne liste kandidata za izbor članova vijeća nacionalnih manjina u gradu Vukovaru.

ZBIRNA LISTA - MAĐARSKA NACIONALNA MANJINA

ZBIRNA LISTA - RUSINSKA NACIONALNA MANJINA

ZBIRNA LISTA - SRPSKA NACIONALNA MANJINA

ZBIRNA LISTA - UKRAJINSKA NACIONALNA MANJINA