Ispis
Kategorija: Upravni odjel za opće poslove i ured gradonačelnika

Odluke o konačnim rezultatima izbora članova vijeća nacionalnih manjina u gradu Vukovaru.

Odluka o konačnim rezultatima izbora članova vijeća mađarske nacionalne manjine u gradu Vukovaru

Odluka o konačnim rezultatima izbora članova vijeća rusinske nacionalne manjine u gradu Vukovaru

Odluka o konačnim rezultatima izbora članova vijeća srpske nacionalne manjine u gradu Vukovaru

Odluka o konačnim rezultatima izbora članova vijeća ukrajinske nacionalne manjine u gradu Vukovaru