Objavljuje se Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Vučedol", koja rasprava je objavljena na mrežnim stranicama Grada Vukovara 02. veljače 2018. godine te na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja 01. veljače 2018. godine, a u Večernjem listu 05. veljače 2018. godine.