Ispis
Kategorija: Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom

Objavljuje se Izvješće o javnoj raspravi o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja "Vučedol", koja rasprava je objavljena na mrežnim stranicama Grada Vukovara 02. veljače 2018. godine te na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja 01. veljače 2018. godine, a u Večernjem listu 05. veljače 2018. godine.