Ispis
Kategorija: Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike u suradnji s Hrvatskim vodama i uz potporu Europske unije izdalo je novi Priručnik za ishođenje akata za gradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje sa pripadajućim građevinama financiranim sredstvima EU.
Priručnik je namijenjen svim zainteresiranim sudionicima u izgradnji objekata vodno-komunalne infrastrukture, a osobito investitorima - javnim isporučiteljima vodnih usluga i njihovim osnivačima jedinicama lokalne samouprave kao i državnim i lokalnim službenicima koji sudjeluju u postupku izdavanja akata za gradnju.
Priručnik će biti predstavljen 17.04.2018. godine u Osijeku u Velokoj dvorani Hrvatske gospodarske komore, Europske avenije 13, s početkom u 11,00 sati.