Republika Hrvatska
Vukovarsko-srijemska županija
Grad Vukovar

Izvješće o tržištu nekretnina za 2017. godinu za
područje Grada Vukovara

Vukovar, 28. ožujka 2018.

1. SADRŽAJ IZVJEŠĆA

NAZIV STR.
1. Sadržaj 2
2. Uvod 3
3. Analiza prometa nekretnina na području Grada Vukovara 4
4. Ukupan promet nekretninama na području Grada Vukovara za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. 5
5. Kupoprodaja nekretnina 6
6. Analiza zaprimljenih procjembenih elaborata koji su razmatrani na sjednicama procjeniteljskog povjerenstva Grada Vukovara 16
7. Ukupan broj zahtjeva za izvatkom iz zbirke kupoprodajnih cijena prema vrsti nekretnine 18
8. Zaključak 19

2. UVOD

Sukladno čl. 16. st. 2. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina ( „NN" br. 78/15 ) upravna tijela dužna su izraditi Izvješće o tržištu nekretnina za svoje područje nadležnosti i objaviti ga svake godine do 31. ožujka na svojim mrežnim stranicama, uz prethodnu suglasnost povjerenstva za procjenu nekretnina. U Gradu Vukovaru, Upravni odjel za prostorno uređenje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje i upravljanje gradskom imovinom zadužen je za pružanje stručne i administrativno-tehničke podrške procjeniteljskom povjerenstvu i za obavljanje stručnih poslova vezanih uz provedbu Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina.
Temeljem navedenog, u nastavku slijedi Izvješće o tržištu nekretnina za 2017. godinu za područje Grada Vukovara, a podaci na temelju kojih je izrađeno Izvješće sadržani su u informacijskom sustavu tržišta nekretnina – eNekretnine, i to za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine.
Od podnošenja zadnjeg izvješća proteklo je razdoblje od godine dana, odnosno posljednje izvješće izrađeno je za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine.
Naselja i mjesta koja su obuhvaćena ovim Izvješćem, a koja pripadaju Gradu Vukovaru su; Sotin, Lipovača, Borovo Naselje i Vukovar.

3. ANALIZA PROMETA NEKRETNINA NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA

Korišteni su podaci o prometu nekretnina na području Grada Vukovara evidentirani u sustavu eNekretnine.
Podaci su uneseni u sustav tijekom 2017. godine od strane Porezne uprave temeljem dostavljenih ugovora o transakcijama.
Vrste nekretnina za koje je napravljena analiza u Izvješću
• ST – stan/apartman
• OK – stambeni objekt (kuća)
• PZG – poslovne zgrade
• PP – poslovni prostori
• GZG – gospodarske zgrade
• VIK – nekretnine za povremeni boravak
• GZ – građevinsko zemljište
• PZ – poljoprivredno zemljište
• RN – različite nekretnine
• OS – ostalo
• G- garaža
• ŠZ – šumsko zemljište
• PNZ – prirodno neplod. zemljište
• GM – garažno mjesto
• SP – spremište
• SKL – skladište
• PGM – parkirno garažno mjesto
• VPM – parkirno mjesto
• RU – ruševine

4. UKUPAN PROMET NEKRETNINA NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA OD 01.01.2017. DO 31.12.2017.

VRSTA NEKRETNINE KUPOPRODAJA NAJAM ZAKUP PRAVO GRAĐENJA PRAVO SLUŽNOSTI U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU (±%)
ST – stan/apartman 108 0 0 0 0 -37%
OK – stambena zgrada (kuća) 24 0 0 0 0 -62%
PZG – poslovne zgrade 0 0 0 0 0 0%
PP – poslovni prostori 5 0 0 0 0 +60%
GZP – gospodarske zgrade 0 0 0 0 0 0%
VIK – nekretnine za povremeni boravak 1 0 0 0 0 0%
G – garaža 4 0 0 0 0 0%
PGM – parkirno garažno mjesto 0 0 0 0 0 0%
VPM – parkirno mjesto 0 0 0 0 0 0%
RN – različite nekretnine 61 0 0 0 0 +27%
OS – ostalo 2 0 0 0 0 +100%
RU – ruševine 0 0 0 0 0 -100%
GZ – građevinsko zemljište 19 0 0 0 0 0
PZ – poljoprivredno zemljište 65 0 0 0 0 +0.1%
ŠZ – šumsko zemljište 0 0 0 0 0 0
PNZ – prirodno neplod. zemljište 0 0 0 0 0 0
GM – garažno mjesto 0 0 0 0 0 0
SP – spremište 0 0 0 0 0 0
SKL – skladište 0 0 0 0 0 0

5. KUPOPRODAJA NEKRETNINA

5.1. REKAPITULACIJA KUPOPRODAJE PO VRSTI NEKRETNINE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2017. DO 31.12.2017.

VRSTA NEKRETNINE KUPOPRODAJA
(broj kupopr.) VRIJEDNOST KUPOPRODAJE (u kn) POVRŠINA
(u m2) kn/m2 U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU (±%)
ST – stan/apartman 108 15.901.667,12 5.780,81 2.750,77
-30%
OK – stambena zgrada (kuća) 24 3.921.996,22 5. 199,97 754,23
-136%
PZG – poslovne zgrade 0 0 0 0 0
PP – poslovni prostori 5 2.023.444,82 545,19 3.711,45
+68%
GZP – gospodarske zgrade 0 0 0 0 0
VIK – nekretn. za povr. boravak 1 35.000,00 54 648,14 -43%
G – garaža 4 75.155,11 63,88 1.176,50
+46%
PGM – parkirno garažno mjesto 0 0 0 0 0
VPM – parkirno mjesto 0 0 0 0 0
RN – različite nekretnine 61 15.698.587,11 66.978,15 234,38
0
OS – ostalo 2 257.052,87 2.015,00 127.57
+71%
RU – ruševine 0 0 0 0 0
GZ – građevinsko zemljište 19 4.669.558,90 21.380,20 218,40
+36%
PZ – poljoprivredno zemljište 65 4.868.738,63 1.135.655,25 4,28
-12%
ŠZ – šumsko zemljište 0 0 0 0 0
PNZ – prirodno neplod. zemljište 0 0 0 0 0
GM – garažno mjesto 0 0 0 0 0
SP – spremište 0 0 0 0 0
SKL – skladište 0 0 0 0 0

5.2. REKAPITULACIJA KUPOPRODAJE PO VRSTAMA NEKRETNINA, POVRŠINI I GRADU/OPĆINI/NASELJU ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2017. DO 31.12.2017.

5.2.1 ST – STAN/APARTMAN - KUPOPRODAJA

UKUPNA KUPOPRODAJA
(broj kupopr.) UKUPNA VRIJEDNOST KUPOPRODAJE (u kn) UKUPNA POVRŠINA
(u m2) kn/m2
108 15.901.667,12 5.780,81 2.750,77

5.2.2 ST – STAN/APARTMAN - KUPOPRODAJA PO POVRŠINI NEKRETNINE

POVRŠINA STANA/APARTMANA (m2) KUPOPRODAJA
(broj kupopr.) VRIJEDNOST KUPOPRODAJE (u kn) POVRŠINA
(u m2) kn/m2
od 15 m2 do 24 m2 1 104.329,87 23,38 4.462,35
od 25 m2 do 39 m2 21 1.843.678,73 652,40 2.825,99
od 40 m2 do 59 m2 56 7.958.180,33 2.919,33 2.726,02
od 60 m2 do 74 m2 19 3.456.925,15 1.294,02 2.671,46
od 75 m2 do 119 m2 11 2.538.533,04 891,68 2.846,91
površine veće od 120 m2 0 0 0 0
01.01.2017. – 31.12.2017.

5.2.3 ST – STAN/APARTMAN - KUPOPRODAJA U POJEDINIM GRADOVIMA/ OPĆINAMA/IZDVOJENIM KAT. OPĆINAMA/NASELJIMA

GRAD/OPĆINA/KAT. OPĆINA/NASELJE KUPOPRODAJA
(broj kupopr.) VRIJEDNOST KUPOPRODAJE (u kn) POVRŠINA
(u m2) kn/m2
Vukovar 108 15.901.667,12 5.780,81 2.750,77
01.01.2017. - 31.12.2017.

5.2.4 OK – STAMBENA ZGRADA (KUĆA) - KUPOPRODAJA
UKUPNA KUPOPRODAJA
(broj kupopr.) VRIJEDNOST KUPOPRODAJE (u kn) POVRŠINA
(u m2) kn/m2
24 3.921.996,22 5.199,97 754,23

5.2.5 OK – STAMBENA ZGRADA (KUĆA) - KUPOPRODAJA U POJEDINIM GRADOVIMA/OPĆINAMA/IZDVOJENIM KAT. OPĆINAMA/NASELJIMA

GRAD/OPĆINA/KAT. OPĆINA/NASELJE KUPOPRODAJA
(broj kupopr.) VRIJEDNOST KUPOPRODAJE (u kn) POVRŠINA
(u m2) kn/m2
K.O. Borovo Naselje 1 181.984,65 227,00 801,69
K.O. Vukovar 23 3.740.011,57 4.972,97 752,06
01.01.2017.– 31.12.2017.

5.2.6 OK – STAMBENA ZGRADA (KUĆA) - KUPOPRODAJA PO UKUPNOJ POVRŠINI NEKRETNINE KOJA SE PRODAJE

POVRŠINA STAMBENE ZGRADE (m2) KUPOPRODAJA
(broj kupopr.) VRIJEDNOST KUPOPRODAJE (u kn) POVRŠINA
(u m2) kn/m2
do 150 m2 11 1.624.378,69 787,97 2.061,47
od 151 m2 do 200 m2 2 185.674,67 376,00 493,81
od 201 m2 do 250 m2 3 361.984,65 699,00 517,86
od 251 m2 do 600 m2 8 1.749.958,21 3.337,00 524,41
površine veće od 600 m2 0 0 0 0
01.01.2017. – 31.12.2017.

5.2.7 RN – RAZLIČITE NEKRETNINE - KUPOPRODAJA
UKUPNA KUPOPRODAJA
(broj kupopr.) VRIJEDNOST KUPOPRODAJE (u kn) POVRŠINA
(u m2) kn/m2
61 15.698.587,11 66.978,15 234,38

5.2.8 RN – RAZLIČITE NEKRETNINE - KUPOPRODAJA U POJEDINIM GRADOVIMA/OPĆINAMA/IZDVOJENIM KAT. OPĆINAMA/NASELJIMA

GRAD/OPĆINA/KAT. OPĆINA/NASELJE KUPOPRODAJA
(broj kupopr.) VRIJEDNOST KUPOPRODAJE (u kn) POVRŠINA
(u m2) kn/m2
K.O. Vukovar 45 13.572.914,27 41.051,15 330,63
K.O. Borovo Naselje 12 1.860.770,62 14.608,00 127,38
K.O. Bršadin 1 184.902,22 159,00 1.162,90
K.O. Lipovača 1 40.000,00 8.650,00 4,62
K.O. Sotin 2 40.000,00 2.510,00 15,93
01.01.2017.– 31.12.2017.

5.2.9 RN – RAZLIČITE NEKRETNINE - KUPOPRODAJA PO UKUPNOJ POVRŠINI NEKRETNINE KOJA SE PRODAJE

POVRŠINA (m2) KUPOPRODAJA
(broj kupopr.) VRIJEDNOST KUPOPRODAJE (u kn) POVRŠINA
(u m2) kn/m2
do 150 m2 4 685.120,91 377,00 1.817,29
od 151 m2 do 200 m2 4 705.672,49 682,00 1.034,71
od 201 m2 do 250 m2 5 783.748,60 1.104,50 709,59
od 251 m2 do 600 m2 15 3.496.889,76 6.878,65 508,36
površine veće od 600 m2 33 10.027.155,35 57.936,00 173,07
01.01.2017. – 31.12.2017.

5.2.10 GZ – GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE - KUPOPRODAJA
UKUPNA KUPOPRODAJA
(broj kupopr.) VRIJEDNOST KUPOPRODAJE (u kn) POVRŠINA
(u m2) kn/m2
19 4.669.558,90 21.380,20 218,40

5.2.11 GZ - GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE - KUPOPRODAJA U POJEDINIM GRADOVIMA/OPĆINAMA/IZDVOJENIM KAT. OPĆINAMA/NASELJIMA

GRAD/OPĆINA/KAT. OPĆINA/NASELJE KUPOPRODAJA
(broj kupopr.) VRIJEDNOST KUPOPRODAJE (u kn) POVRŠINA
(u m2) kn/m2
K.O. Borovo Naselje 6 45.758,90 235,20 194,55
K.O. Vukovar 13 4.623.800,00 21.145,00 218,67
01.01.2017 – 31.12.2017.

5.2.12 GZ – GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE - KUPOPRODAJA PO UKUPNOJ POVRŠINI NEKRETNINE KOJA SE PRODAJE

POVRŠINA STAMBENE ZGRADE (m2) KUPOPRODAJA
(broj kupopr.) VRIJEDNOST KUPOPRODAJE (u kn) POVRŠINA
(u m2) kn/m2
do 150 m2 11 56.558,90 385,20 146,82
od 151 m2 do 200 m2 0 0 0 0
od 201 m2 do 250 m2 0 0 0 0
od 251 m2 do 600 m2 1 40.000,00 556,00 71,94
površine veće od 600 m2 7 4.573.000,00 20.439,00 223,73
01.01.2017. – 31.12.2017.

5.2.13 PZ- POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE - KUPOPRODAJA
UKUPNA KUPOPRODAJA
(broj kupopr.) VRIJEDNOST KUPOPRODAJE (u kn) POVRŠINA
(u m2) kn/m2
65 4.868.738,63 1.135.655,25 4,28

5.2.14 PZ – POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE - KUPOPRODAJA U POJEDINIM GRADOVIMA/OPĆINAMA/IZDVOJENIM KAT. OPĆINAMA/NASELJIMA

GRAD/OPĆINA/KAT. OPĆINA/NASELJE KUPOPRODAJA
(broj kupopr.) VRIJEDNOST KUPOPRODAJE (u kn) POVRŠINA
(u m2) kn/m2
K.O. Borovo Naselje 2 21.100,00 7.210,00 2,93
K.O. Sotin 9 160.848,34 34.171,00 4,70
K.O. Vukovar 54 4.686.790,29 1.094.274,25 4,28
01.01.2017.– 31.12.2017.

5.2.15 PZ - POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE - KUPOPRODAJA PO UKUPNOJ POVRŠINI NEKRETNINE KOJA SE PRODAJE

POVRŠINA STAMBENE ZGRADE (m2) KUPOPRODAJA
(broj kupopr.) VRIJEDNOST KUPOPRODAJE (u kn) POVRŠINA
(u m2) kn/m2
do 150 m2 0 0 0 0
od 151 m2 do 200 m2 0 0 0 0
od 201 m2 do 250 m2 0 0 0 0
od 251 m2 do 600 m2 1 4.000,00 506,00 7,90
površine veće od 600 m2 64 4.864.738,63 1.135.149,25 4,28
01.01.2017. – 31.12.2017.

5.2.16 PP – POSLOVNI PROSTORI - KUPOPRODAJA
UKUPNA KUPOPRODAJA
(broj kupopr.) VRIJEDNOST KUPOPRODAJE (u kn) POVRŠINA
(u m2) kn/m2
5 2.023.444,82 545,19 3.711,45

5.2.17 PP – POSLOVNI PROSTORI - KUPOPRODAJA U POJEDINIM GRADOVIMA/OPĆINAMA/IZDVOJENIM KAT. OPĆINAMA/NASELJIMA

GRAD/OPĆINA/KAT. OPĆINA/NASELJE KUPOPRODAJA
(broj kupopr.) VRIJEDNOST KUPOPRODAJE (u kn) POVRŠINA
(u m2) kn/m2
K.O. Borovo Naselje 1 400.000,00 318,00 1.257,86
K.O. Vukovar 4 1.623.444,82 227,19 7.145,75
01.01.2017.– 31.12.2017.

5.2.18 PP – POSLOVNI PROSTORI - KUPOPRODAJA PO UKUPNOJ POVRŠINI NEKRETNINE KOJA SE PRODAJE

POVRŠINA STAMBENE ZGRADE (m2) KUPOPRODAJA
(broj kupopr.) VRIJEDNOST KUPOPRODAJE (u kn) POVRŠINA
(u m2) kn/m2
do 150 m2 4 1.623.444,82 227,19 7.145,75
od 151 m2 do 200 m2 0 0 0 0
od 201 m2 do 250 m2 0 0 0 0
od 251 m2 do 600 m2 1 400.000,00 318,00 1.257,86
površine veće od 600 m2 0 0 0 0
01.01.2017. – 31.12.2017.

5.2.19 G - GARAŽE - KUPOPRODAJA
UKUPNA KUPOPRODAJA
(broj kupopr.) VRIJEDNOST KUPOPRODAJE (u kn) POVRŠINA
(u m2) kn/m2
4 75.155,11 63,88 1.176,50

5.2.20 G – GARAŽE - KUPOPRODAJA U POJEDINIM GRADOVIMA/OPĆINAMA/IZDVOJENIM KAT. OPĆINAMA/NASELJIMA

GRAD/OPĆINA/KAT. OPĆINA/NASELJE KUPOPRODAJA
(broj kupopr.) VRIJEDNOST KUPOPRODAJE (u kn) POVRŠINA
(u m2) kn/m2
K.O. Vukovar 4 75.155,11 63,88 1.176,50
01.01.2017.– 31.12.2017.

5.2.21 G-GARAŽE - KUPOPRODAJA PO UKUPNOJ POVRŠINI NEKRETNINE KOJA SE PRODAJE

POVRŠINA STAMBENE ZGRADE (m2) KUPOPRODAJA
(broj kupopr.) VRIJEDNOST KUPOPRODAJE (u kn) POVRŠINA
(u m2) kn/m2
do 150 m2 4 75.155.11 63,88 1.176,50
od 151 m2 do 200 m2 0 0 0 0
od 201 m2 do 250 m2 0 0 0 0
od 251 m2 do 600 m2 0 0 0 0
površine veće od 600 m2 0 0 0 0
01.01.2017. – 31.12.2017.

5.2.22 VIK- NEKRETNINE ZA POVREMENI BORAVAK - KUPOPRODAJA
UKUPNA KUPOPRODAJA
(broj kupopr.) VRIJEDNOST KUPOPRODAJE (u kn) POVRŠINA
(u m2) kn/m2
1 35.000,00 54,00 648,14

5.2.23 VIK – NEKRETNINE ZA POVREMENI BORAVAK - KUPOPRODAJA U POJEDINIM GRADOVIMA/OPĆINAMA/IZDVOJENIM KAT. OPĆINAMA/NASELJIMA

GRAD/OPĆINA/KAT. OPĆINA/NASELJE KUPOPRODAJA
(broj kupopr.) VRIJEDNOST KUPOPRODAJE (u kn) POVRŠINA
(u m2) kn/m2
K.O. Vukovar 1 35.000,00 54,00 648,14
01.01.2017.– 31.12.2017.

5.2.24 VIK- NEKRETNINE ZA POVREMENI BORAVAK - KUPOPRODAJA PO UKUPNOJ POVRŠINI NEKRETNINE KOJA SE PRODAJE

POVRŠINA STAMBENE ZGRADE (m2) KUPOPRODAJA
(broj kupopr.) VRIJEDNOST KUPOPRODAJE (u kn) POVRŠINA
(u m2) kn/m2
do 150 m2 1 35.000,00 54 648,14
od 151 m2 do 200 m2 0 0 0 0
od 201 m2 do 250 m2 0 0 0 0
od 251 m2 do 600 m2 0 0 0 0
površine veće od 600 m2 0 0 0 0
01.01.2017. – 31.12.2017.

5.2.25 OS - OSTALO - KUPOPRODAJA
UKUPNA KUPOPRODAJA
(broj kupopr.) VRIJEDNOST KUPOPRODAJE (u kn) POVRŠINA
(u m2) kn/m2
2 257.052,87 2.015,00 127,57

5.2.26 OS – OSTALO - KUPOPRODAJA U POJEDINIM GRADOVIMA/OPĆINAMA/IZDVOJENIM KAT. OPĆINAMA/NASELJIMA

GRAD/OPĆINA/KAT. OPĆINA/NASELJE KUPOPRODAJA
(broj kupopr.) VRIJEDNOST KUPOPRODAJE (u kn) POVRŠINA
(u m2) kn/m2
K.O. Borovo Naselje 1 3.600,00 39,00 92,30
K.O. Vukovar 1 253.452,87 1.976,00 128,26
01.01.2017.– 31.12.2017.

5.2.27 OS - OSTALO - KUPOPRODAJA PO UKUPNOJ POVRŠINI NEKRETNINE KOJA SE PRODAJE

POVRŠINA STAMBENE ZGRADE (m2) KUPOPRODAJA
(broj kupopr.) VRIJEDNOST KUPOPRODAJE (u kn) POVRŠINA
(u m2) kn/m2
do 150 m2 1 3.600,00 39,00 92,30
od 151 m2 do 200 m2 0 0 0 0
od 201 m2 do 250 m2 0 0 0 0
od 251 m2 do 600 m2 0 0 0 0
površine veće od 600 m2 1 253.452,87 1.976,00 128,26
01.01.2017. – 31.12.2017.

5.3. PROMJENA PROSJEČNIH KUPOPRODAJNIH CIJENA POJEDINIH NEKRETNINA U ODNOSU NA PRETHODNE GODINE

5.3.1 KUPOPRODAJNE CIJENE STANOVA/APARTMANA

GODINA KUPOPRODAJNA
CIJENA (kn/m2) KUPOPRODAJNA
CIJENA (EUR/m2) PROMJENA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU
(± %)
2015. 4.035,00 538,00 -12%
2016. 3.588,00 478,40 -12%
2017. 2.750,77 366,76 -30%

5.3.2 KUPOPRODAJNE CIJENE STAMBENIH ZGRADA (KUĆA)

GODINA KUPOPRODAJNA
CIJENA (kn/m2) KUPOPRODAJNA
CIJENA (EUR/m2) PROMJENA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU
(± %)
2015. 1.816,00 242,13 -15%
2016. 1.786,00 238,13 -20%
2017. 754,23 100,56 -136%

5.3.3 KUPOPRODAJNE CIJENE POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

GODINA KUPOPRODAJNA
CIJENA (kn/m2) KUPOPRODAJNA
CIJENA (EUR/m2) PROMJENA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU
(± %)
2015. 3,OO 0,40 -30%
2016. 4,80 0,64 +37%
2017. 4,28 0,57 -12%

5.3.4 KUPOPRODAJNE CIJENE GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE

GODINA KUPOPRODAJNA
CIJENA (kn/m2) KUPOPRODAJNA
CIJENA (EUR/m2) PROMJENA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU
(± %)
2015. 134,00 17,86 -23%
2016. 141,00 18,80 +5,0%
2017. 218,40 29,12 +35%

5.3.5 KUPOPRODAJNE CIJENE POSLOVNI PROSTORI

GODINA KUPOPRODAJNA
CIJENA (kn/m2) KUPOPRODAJNA
CIJENA (EUR/m2) PROMJENA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU
(± %)
2015. 2.889,00 385,20 -176%
2016. 1.190.00 158,66 -142%
2017. 3.711,45 494,86 +68%

6. ANALIZA ZAPRIMLJENIH PROCJEMBENIH ELABORATA KOJI SU RAZMATRANI NA SJEDNICAMA PROCJENITELJSKOG POVJERENSTVA GRADA VUKOVARA

6.1. UKUPAN BROJ PROCJEMBENIH ELABORATA KOJI SU RAZMATRANI U RAZDOBLJU OD 01.01.2017. DO 31.12.2017.

UKUPAN BROJ ZAPRIMLJENIH PROCJEMBENIH ELABORATA OD 01.01.2017 – 31.12.2017. =
BROJ ELABORATA NA KOJE JE DANO POZITIVNO MIŠLJENJE BROJ ELABORATA KOJI SU VRAĆENI NA ISPRAVAK ILI DOPUNU BROJ ELABORATA POVUČENIH IZ PROCEDURE
2 0 3

6.2. BROJ ZAPRIMLJENIH ELABORATA PREMA VRSTI NEKRETNINE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2017. DO 31.12.2017.

VRSTA NEKRETNINE UKUPAN BROJ ZAPRIMLJENIH ELABORATA BROJ ELABORATA NA KOJE JE DANO POZITIVNO MIŠLJENJE BROJ ELABORATA VRAĆENIH NA ISPRAVAK ILI DOPUNU BROJ ELABORATA POVUČENIH IZ PROCEDURE
PZG – poslovne zgrade 3 2 0 1
PP – poslovni prostori 2 0 0 2

6.3. BROJ ZAPRIMLJENIH ELABORATA KOJI SU VRAĆENI NA ISPRAVAK ILI DOPUNU I RAZLIKA U PROCIJENJENIM VRIJEDNOSTIMA PRIJE I NAKON ISPRAVKA ILI DOPUNE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2017. DO 31.12.2017.

UKUPAN BROJ ELABORATA VRAĆENIH NA ISPRAVAK ILI DOPUNU UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST PRIJE ISPRAVKA ILI DOPUNE
(u kn) UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST NAKON ISPRAVKA ILI DOPUNE
(u kn) RAZLIKA PROCIJENIH VRIJEDNOSTI PRIJE I NAKON ISPRAVKA ILI DOPUNE
(u ±kn)
0 0 0 0

6.4. PROMJENA BROJA ZAPRIMLJENIH I RAZMATRANIH PROCJEMBENIH ELABORATA U ODNOSU NA PRETHODNE GODINE

6.4.1 UKUPAN BROJ ZAPRIMLJENIH ELABORATA

GODINA UKUPAN BROJ ZAPRIMLJENIH ELABORATA PROMJENA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU
(± broj) PROMJENA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU
(± %)
2015. 0 0 0
2016. 0 0 0
2017. 5 +5 +100%

6.4.2 UKUPAN BROJ ELABORATA NA KOJE JE DANO POZITIVNO MIŠLJENJE POVJERENSTVA

GODINA UKUPAN BROJ ELABORATA NA KOJE JE DANO POZITIVNO MIŠLJENJE PROMJENA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU
(± broj) PROMJENA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU
(± %)
2015. 0 0 0
2016. 0 0 0
2017. 2 +2 +100%

6.4.3 UKUPAN BROJ ELABORATA VRAĆENIH NA ISPRAVAK ILI DOPUNU

GODINA UKUPAN BROJ ELABORATA VRAĆENIH NA ISPRAVAK ILI DOPUNU PROMJENA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU
(± broj) PROMJENA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU
(± %)
2015. 0 0 0
2016. 0 0 0
2017. 0 0 0

6.4.4 UKUPAN BROJ ELABORATA POVUČENIH IZ PROCEDURE RAZMATRANJA PRED POVJERENSTVOM

GODINA UKUPAN BROJ ELABORATA POVUČENIH IZ PROCEDURE RAZMATRANJA PROMJENA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU
(± broj) PROMJENA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU
(± %)
2015. 0 0 0
2016. 0 0 0
2017. 3 +3 +100%

6.5. PROMJENA UKUPNIH PROCIJENJENIH VRIJEDNOSTI IZ ELABORATA POTVRĐENIH OD STRANE PROCJENITELJSKOG POVJERENSTVA U ODNOSU NA PRETHODNE GODINE

GODINA UKUPAN BROJ ELABORATA POTVRĐENIH OD STRANE PROCJ. POVJERENSTVA UKUPNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST POTVRĐENIH ELABORATA
(u kn) PROMJENA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU
(± u kn) PROMJENA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU
(± %)
2015. o o o o
2016. 0 0 0 0
2017. 2 11.310.000,00 +11.310.000,00 +100%

7. UKUPAN BROJ ZAHTJEVA ZA IZVATKOM IZ ZBIRKE KUPOPRODAJNIH CIJENA PREMA VRSTI NEKRETNINE NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA

VRSTA NEKRETNINE BROJ ZAPRIMLJENIH ZAHTJEVA
ST – stan/apartman 1
OK – stambena zgrada (kuća) 4
PZG – poslovne zgrade 4
GZ – građevinska zemljišta 21
GZP – gospodarske zgrade 3
UKUPAN BROJ ZAPRIMLJENIH ZAHTJEVA = 33

8. ZAKLJUČAK

Na 4. sjednici Procjeniteljskog povjerenstava Grada Vukovara održanoj dana 28. ožujka 2018. godine razmatrano je te je dana suglasnost na Izvješće o tržištu nekretnina za 2017. godinu za područje Grada Vukovara.
Predmetno Izvješće utemeljeno je na podacima sadržanim u informacijskom sustavu tržišta nekretnina – eNekretnine, i to za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine za područje Grada Vukovara.
Iz rekapitulacije sklopljenih kupoprodajnih ugovora po vrsti nekretnine za razdoblje koje je obuhvaćeno ovim Izvješćem vidljiv je trend pada ukupnog broja sklopljenih ugovora u 2017. godini, a najveći pad u odnosu na 2016. godinu odnosi se na kupoprodaju stanova i obiteljskih kuća, dok je broj kupoprodaje poljoprivrednog zemljišta i građevinskog zemljišta na istoj razini kao i 2016. godine, međutim vrijednost cijene građevinskog zemljišta po m² veća je u odnosu na prethodno razdoblje, dok je vrijednost cijene stana u trendu pada unazad par godina te je u 2015. i 2016. godini iznosio -12%, a u 2017. godini smanjenje cijene vrijednosti stana doseže -30%.
Temeljem navedenog, a sukladno provedenoj analizi prometa nekretninama na području Grada Vukovara vidljiva je stagnacija tržišta nekretninama te lagani rast cijena građevinskog zemljišta u 2017. godini.

Predsjednica procjeniteljskog povjerenstva
Vlasta Šibalić