Grad Vukovar kroz mjeru Javni rad u programu Pomoć u kući, poziva starije, nemoćne i socijalno ugrožene osobe koje su zainteresirane te imaju potrebu za pomoć u kući da se jave u Gradsku upravu Vukovar, ured broj 20 ili na telefon 456-542.
Trajanje mjere Javni rad – Pomoć u kući je šest mjeseci.