VETERINARSKA STANICA VUKOVAR d.o.o.
V U K O V A R
Služba DDD
B. J. Jelačića 97
32000 Vukovar
tel: 032/410-060
mob: 099/2160-622
ur. broj: 02 / A - 28- 2017
U Vukovaru, 10. srpnja 2017g.

__________________________________________________________________________

Obavijest o suzbijanju komaraca

Dana 11 i 12. srpnja 2017g. u vremenu od 19,00h do 22,30h Veterinarska stanica Vukovar d.o.o. vršiti će tretman suzbijanja komaraca sa zemlje na području Grada Vukovara i mjesta Sotin i Lipovača.
• 11. srpnja 2017 – Sotin, Mitnica, Centar i Sajmište
• 12. srpnja 2017 – Lipovača, B. Naselje, Lužac .

Koristit će se insekticidi odobreni od Ministarstva zdravlja RH i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije za primjenu u naseljenim mjestima, koji su bez štetnih učinaka na zdravlje ljudi i toplokrvnih životinja.
Ipak molimo građane koji imaju problema sa zdravljem da u vrijeme akcije ne izlaze kuća i da zatvore prozore.
Ukoliko vremenske prilike ne dozvole tretiranje, akcija će se obaviti slijedećeg dana, odnosno kada to bude moguće.
Za vrijeme tretiranja komaraca pčelari trebaju skloniti košnice.

Direktor društva
Tomislav Šota, dr.vet.med