Ispis
Kategorija: Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo

Na inicijativu Grada Vukovara, a sukladno Odluci o preuzimanju osnivačkih prava nad osnovnim školama u gradu Vukovaru, koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Vukovara i Ugovoru o prijenosu osnivačkih prava nad osnovnim školama na području grada Vukovara sklopljenog između Grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije, osnivačka prava nad osnovnim školama na području Grada Vukovara od 1. siječnja 2019. godine prenesena su na Grad Vukovar.

Na tu temu je na konferenciji za novinare govorio gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava sa suradnicima te ravnateljice OŠ Nikole Andrića Josipa Kotromanović-Sauka i OŠ Dragutina Tadijanovića Lidija Miletić.
„2002. godine je inicijativu za preuzimanje osnivačkih prava nad vukovarskim osnovnim školama pokrenulo tadašnje Poglavarstvo Grada Vukovara na čelu s gradonačelnikom g. Vladimirom Štenglom no ona se nije ostvarila", rekao je gradonačelnik Penava te pojasnio kako su do sada ona pripadala Vukovarsko-srijemskoj županiji. „Upravo u dogovoru s Vukovarsko-srijemskom županijom, odlučili smo se za ovaj čin te stoga zahvaljujem prethodnom osnivaču, ali i svima koji su bili uključeni u realizaciju ovog pothvata na kooperativnosti i susretljivosti tijekom prethodne godine kada smo odrađivali administrativni posao u ovu svrhu. Ovime zauzimamo stav da smo administrativno i upravno sjedište županije i veliki grad koji je voljan i sposoban voditi računa i brigu o svojim osnovnim školama", rekao je gradonačelnik.

7 je osnovnih škola s područja Grada Vukovara te 6 područnih škola koje ukupno broje 1860 učenika raspoređenih u 147 razrednih odjela nad kojima će Grad Vukovar od ove godine voditi brigu.

„Ponajprije želimo unaprijediti odgojno-obrazovne procese, osigurati bolje materijalne i financijske uvjete u osnovnim školama te uz dodatnu decentralizaciju funkcija obrazovanja unaprijediti rad škola", istaknuo je Penava te iskazao nadu za uspješnu suradnju s ravnateljima, nastavnicima i učenicima.

Ravnateljice Josipa Kotromanović-Sauka i Lidija Miletić iskazale su zadovoljstvo ovom situacijom te napomenule kako je Grad Vukovar podupirao, zalagao se i sudjelovao u radu osnovnih škola i kada nije bio njihov osnivač te se nadaju kako će takva suradnja sada biti još jača, s obzirom da su otvorene i mnoge veće mogućnosti koje do sada Grad nije imao.

U proračunu Grada Vukovara za 2019. godinu predviđen je iznos od 2.100.000 kuna za sufinanciranje osnovnih škola, a iz proračuna Republike Hrvatske Gradu Vukovaru je za javne potrebe osnovnoškolstva uplaćeno 8.106.045,00 kuna.