Ispis
Kategorija: Upravni odjel za kulturu, obrazovanje, sport, branitelje, socijalnu politiku i civilno društvo

Krenula je realizacija jednog od tri projekta za čiju provedbu je odobreno sveukupno 5.809.732,39 kuna bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda u trajanju od 24 mjeseca, a u sklopu natječaja „Razvoj i širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata".

Projekt „HELP – Pomoć u kući za Hrvatske branitelje Vukovara" odobren je Koordinaciji udruga proisteklih iz Domovinskog rata, a projektni partner koji sudjeluje u provedbi projekta je Udruga policije vukovarskih branitelja Domovinskog rata Vukovar.
Ukupna vrijednost projekta je 1.942.628,60 kuna, od čega Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancira bespovratna sredstva u iznosu od 1.651.234,31 kuna.

„Danas sam izuzetno sretna jer je krenula realizacija projekta koji je započet na inicijativu Grada Vukovara i Razvojne agencije Vukovar koja je prepoznala važnost natječaja. Vođeni idejom, okupili smo udruge koje su imale interes i volju sudjelovati i od toga smo uspjeli napraviti lijepu priču koja je ujedinila lokalnu samoupravu, braniteljske udruge i Razvojnu agenciju Vukovar" rekla je zamjenica gradonačelnika Grada Vukovara Ivana Mujkić te naglasila da će se uz pomoć braniteljima koji su u potrebi, provedbom ovakvih projekata nekima omogućiti pronalazak zaposlenja na dvije godine.

Predsjednik Koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata Franjo Šoljić istaknuo je kako potreba za pokretanjem projekta potekla iz činjenice da je braniteljsko stradalnička populacija sve starija i potrebno im je pružiti svu njegu, pažnju i pomoć, a ovaj projekt omogućio je zaposlenje 7 osoba. „Realizacija ovog projekta je najmanje što mi možemo dati u odnosu na ono što su dali branitelji i njihova djeca za stvaranje neovisne Republike Hrvatske" rekao je Šoljić te istaknuo kako je ovim projektom obuhvaćeno 25 branitelja kojima će pomoć u kući biti pružena u trajanju od 2 godine, a obuhvaća svu potrebnu pomoć, prijevoz do liječnika te svu ostalu skrb koju njihove potrebe pokažu.

Vedrana Žilić, direktorica Razvoje agencije Vukovar d.o.o. navela je kako su projekti rezultat zajedničkog rada Grada Vukovara, braniteljskih udruga kao i Savjeta za branitelje Grada Vukovara. „Svi koji su uključeni u ove projekte odradili su odličan posao. Razvojna agencija Vukovar je ovdje imala ulogu operativca koji je pomogao u pisanju njihovih želja na obrasce koji su potrebni kako bi se projekt prijavio na natječaj i imao pozitivan ishod" istaknula je Žilić.

Svrha projekta je osiguravanje potrebnih sredstava za pružanje pomoći u kući hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata što će izravno doprinijeti unaprjeđenju kvalitete njihovog života.
Provedbom projekta unaprijedit će se kvaliteta života hrvatskih branitelja na području grada Vukovara kroz pružanje usluge „pomoć u kući" te osiguravanje uvjeta za socijalnu integraciju i sudjelovanje u svim oblicima društvenog života.