Na temelju članka 9. stavka 2. Odluke o stipendiranju učenika i studenata ("Službeni vjesnik" Grada Vukovara br. 11/18 i 3/19) Gradonačelnik Grada Vukovara raspisao je 7. prosinca 2018. godine Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima iz proračunskih sredstava Grada Vukovara za školsku/akademsku 2018./2019. godinu i 5. travnja 2019. godine Dopunski natječaj za dodjelu stipendija učenicima i studentima u školskoj/akademskoj godini 2018./2019.

Obavještavamo stipendiste Grada Vukovara da je dana 08. srpnja 2019. godine isplaćena stipendija za mjesec LIPANJ 2019. godine svim stipendistima koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije u školskoj/akademskoj 2018./2019. godini.