Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije na internetskim stranicama Ministarstva te na portalu Strukturni fondovi objavilo je PDF brošuru 50 projekata Sheme dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu – Prva prioritetna os. Brošura sadrži kratki pregled projekata iz sva četiri dosadašnja poziva provedena u okviru prve prioritetne osi Razvoj i unaprjeđenje regionalne infrastrukture i jačanje atraktivnosti regija Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007. – 2013., financiranog sredstvima Europske unije.

Od svih korisnika jedino je Grad Vukovar ostvario bespovratnu potporu EU za čak tri projekta:
1. Prvi poziv – projekt Razvoj novog turističkog proizvoda „Eko-etno centar Adica - Vukovar"
2. Treći poziv – projekt BIC-Poduzetnički inkubator Vukovar
3. Četvrti poziv – projekt Razvoj zaokruženog koncepta za potporu inovativnom i tehnološki orijentiranom poduzetništvu BIC-Vukovar

Brošuru preuzmite na sljedećim linku:
https://razvoj.gov.hr/UserDocsImages//Pristup%20informacijama/Publikacije//50%20PROJEKATA_FINAL.pdf