×

Greška

[SIGPLUS_EXCEPTION_SOURCE] Image source is expected to be a full URL or a path relative to the image base folder specified in the back-end but 2016/03/02/02 is neither a URL nor a relative path to an existing file or folder.
Ispis
Kategorija: Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju

{gallery}2016/03/02/02{/gallery} U okviru radnoga posjeta Vukovarsko-srijemskoj županiji ministar regionalnog razvoja i fondova EU Tomislav Tolušić sastao se u Palači Srijem u Vukovaru s predstavnicima županije, svih županijskih gradova i općina, razvojnih agencija i drugih institucija među kojima su bili i zamjenik gradonačelnika grada Vukovara Marijan Pavliček i pročelnica UO za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju Marijana Grubišić te s njima razgovarao o projektima koji jesu ili će biti kandidirani prema fondovima Europske Unije, a mogu doprinijeti razvoju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ministar regionalnog razvoja i EU fondova Tomislav Tolušić je rekao kako je razgovor bio vrlo konstruktivan te da većinu problema koji se događaju na terenu ministarstvo može riješiti.

„Kada je riječ o pripremljenim i provedenim projektima, Vukovarsko-srijemska županija prednjači nad ostalima u RH. Naime, radi se o preko milijardu kuna projekata koji već danas mogu krenuti u realizaciju. Lokalne razvojne agencije jako dobro rade, LAG-ovi također, tako da imamo čime privući EU fondove, no cjelokupna priča gospodarske situacije može biti puno bolja", istaknuo je Tolušić.

Kao savjet načelnicima i gradonačelnicima rekao je da je dokumentacija najvažnija. Općina koliko god bila siromašna, ili grad imao financijske probleme mora izdvojiti određenu svotu novca za izradu projektne dokumentacije jer to donosi nekoliko milijuna eura u vrlo bliskoj budućnosti.

Župan Galić kaže da su nam najvažnija područja razvoja poljoprivreda i drvna industrija te da nas zanima gradnja kanala Dunav-Sava i navodnjavanje.

Ministar je također obišao i područje Vukovarske gospodarske zone sa delegacijom Grada Vukovara gdje mu je predstavljen projekt „BIC-Poduzetnički inkubator Vukovar" čiji je cilj doprinijeti održivom razvoju Vukovara kroz poticanje rasta malih i srednjih poduzeća te povećanje mogućnosti zapošljavanja u gradu Vukovaru.

Zamjenik gradonačelnika Vukovara Pavliček izrazio je zadovoljstvo ovom posjetom te rekao kako je ministar ovakve projekte pohvalio.

Pročelnica UO za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju Marijana Grubišić pojasnila je kako će Vukovarska razvojna agencija raspisati natječaj za ulazak stanara u Poduzetnički inkubator. Cijena će prvih 6 mjeseci iznositi 0kn, idućih 6 iznositi će 3kn/m2, u drugoj godini poslovanja 6kn/m2, u trećoj 9kn/m2 a nadalje puna tržišna cijena od 12kn/m2. Stanari će odmah dobiti ugovore na 3 godine nakon čega mogu ostati u inkubatoru, priječi u veću proizvodnu halu ili će sami osigurati prostor gdje će se odvijati daljnji ciklus poslovanja.

Uvjeti natječaja su poznati i napominje da ima puno zainteresiranih. Natječaj će za početak biti otvoren 15 dana, a za prostore koji ostanu prazni biti će otvoren trajno. Prednost imaju inovativni projekti, no naći će se prostor za sve zainteresirane. Na raspolaganju je 10 prostora, predinkubacijski prostor te virtualni inkubator.

Nakon obilaska Poduzetničkog inkubatora sa direktoricom Vodovoda grada Vukovara Milicom Zebec ministar Tolušić je obišao i radove na projektu „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture grada Vukovara" koji je je financiran u okviru OP Zaštita okoliša 2007.-2013. prioritetna os 2 (upravljanje vodama). Ukupna vrijednost projekta je 361.912.518 KN, a svrha projekta je poboljšati vodoopskrbu i odvodnju te pročišćavanje komunalnih otpadnih voda na području aglomeracije Vukovar.

Direktorica Vodovoda grada Vukovara Milica Zebec ovom je prilikom ministru predstavila napredak i dinamiku realizacije projekta Vukovar.

„Ovaj je projekt najveći infrastrukturni projekt u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a uključuje i susjedne općine Borovo, Bogdanovci i Trpinja koji će dovršetkom projekta dobiti modernu vodno-komunalnu infrastrukturu", istaknula je Zebec.

Direktorica je ministra također upoznala sa stanjem provedbe Ugovora izgradnje postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda grada Vukovara, čija je ugovorena vrijednost radova 147.692.689,13 kn s PDV-om.

EU sufinancira provedbu projekta Vukovar s više od 70% iznosa, a uz poboljšanje kvalitete života i zdravlja ljudi, zaštitit će se i očuvati okoliš te uskladiti odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda s domaćim i EU propisima.

Po završetku projekta 2018. godine priključenost bi trebala biti povećana na 86% dok bi pokrivenost sustavom trebala narasti na visokih 96%.