Ispis
Kategorija: Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša

 Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije potpisao je ugovor o sufinanciranju projekta modernizacije javne rasvjete u Sotinu.

U petak, 31. ožujka 2017. godine, u Zagrebu je održano svečano potpisivanje ugovora o sufinanciranju projekata po Programu održivog razvoja lokalne zajednice (PORLZ).

Ove je godine osigurano dvostruko više sredstava nego prošle godine namijenjenih revitalizaciji i razvoju najslabije razvijenih područja Republike Hrvatske.

Kroz razne aktivnosti, ovogodišnjim programom, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nastavlja pomagati održivosti razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini, vodeći pritom računa o zaštiti okoliša i energetskoj učinkovitosti.

Za razliku od 2016. godine, kada je na raspolaganju bilo 48,1 milijuna kuna, MRRFEU je u 2017. godini za razvojne projekte jedinica lokalne (područne) samouprave, kroz Program održivog razvoja lokalne zajednice i Program podrške regionalnom razvoju, osiguralo znatno više sredstava - ukupno 117,7 milijuna kuna, od čega 72,7 milijuna za 235 projekta najslabije razvijenih područja.

Projekt modernizacije javne rasvjete u Sotinu Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije ovim će programom sufinancirati s 400.000 kuna, a cjelokupni je projekt vrijedan milijun kuna. Ovim će projektom postojeća rasvjeta biti zamijenjena led rasvjetom. 

Program se provodi po metodologiji ESI fondova, čime izravno doprinosi jačanju i daljnjem razvoju administrativnih kapaciteta samih korisnika, s ciljem učinkovitijeg povlačenja sredstava ESI fondova.