Kroz program održavanja javne rasvjete izvršena je zamjena dotrajalih elemenata javne rasvjete u parku u Ulici Dr. Ante Starčevića. Postojeći stupovi bili su u iznimno lošem stanju zbog starosti i korozije ,a rasvijetljenost je bila preslaba. Zamijenjeni su dotrajali temelji, stupovi, svjetiljke i kabel. Postavljeno je šesnaest novih metalnih stupova sa svjetiljkama opremljenim LED svjetlosnim izvorima i zamijenjeno ukupno 390m kabela i uzemljivača.

Radove je izveo Elektroinstalatersko-trgovački obrt Crnjac iz Vukovara. Vrijednost izvedenih radova je 184.846,25 kn. Sanacijom javne rasvjete poboljšana je kvaliteta rasvijetljenosti.