Ispis
Kategorija: Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Rezanjem vrpce svečano je upriličeno otvaranje novog komunalnog pristaništa „Marina" Vukovar. Izgradnjom pristaništa osigurano je ukupno 140 vezova za plovila. Ovom investicijom trajno je riješen nedostatak vezova u gradu.

Pristanište su otvorili gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava, župan Vukovarsko – srijemske županije Božo Galić, izaslanica predsjednika Hrvatskog sabora i saborska zastupnica Marijana Balić, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković te ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac.

Komunalno pristanište „Marina" pozicionirano je uz desnu obalu Dunava kod stare klaonice, a predviđeno je kao objekt čija je svrha privez čamaca i drugih plovila za sport i razonodu građana grada Vukovara. Pristanište se sastoji od vodnog prostora za vez plovila, pontona, sidrenog sustava i pristupnog mosta s postojeće obaloutvrde. Pristanište je projektirano na način da se osigura siguran vez, uplovljavanje i isplovljavanje plovila te sigurno kretanje korisnika komunalnog pristaništa „Marina".

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković rekao je kako će ova vrijedna investicija osigurati izvrsne uvjete za siguran vez plovila. „Na sjednici Vlade u studenome 2016. godine doneseno je niz odluka vezanih za gradnju i realizaciju mnogobrojnih projekata, a jedan od njih je i ovo komunalno pristanište ukupne vrijednosti 9,6 milijuna kuna koje broji 140 vezova. Svjesni činjenice porasta turističke aktivnosti u gradu Vukovaru vjerujem kako će ovo pristanište biti svima na korist, ali i osigurati siguran vez plovila" rekao je ministar Butković. Po pitanju drugih prometnih projekata u gradu Vukovaru istaknuo je natječaj za obilaznicu Vukovara koji bi trebao izaći do kraja godine, a vrijednost projekta je 200 milijuna kuna. Predstoji nam i obnova nerazvrstanih lokalnih cesta vrijedna 150 milijuna kuna, a na Ministarstvu je da s Gradom Vukovarom odredi koje su to dionice te takvu odluku predloži Vladi Republike Hrvatske.

„Izuzetno mi je drago da smo danas u gradu Vukovaru gdje smo razgovarali i o trenutnoj provedbi europskih projekata i o svemu što je važno za gospodarski razvoj grada za sljedeće financijsko razdoblje. Prionuti ćemo poslu da zajedno definiramo najbolja rješenja i strateške projekte, posebice kada je riječ o istoku Hrvatske i gradu heroju" zaključuje ministrica regionalnog razvoja i fondova EU Gabrijela Žalac te navodi kako je posebno veseli vidjeti realizaciju projekata kao što je jedan ovakav.

Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava kazao je kako je sljedeći korak prijenos prava s države, odnosno Lučke uprave Vukovar na Grad Vukovar. „Temeljem zakona određeno je da komunalnim pristaništima upravljaju jedinice lokalne samouprave, pa nas stoga prvo čeka prijenos prava. Kao Grad, putem natječaja upravljanje predajemo onima koji će odgovorno upravljati ovakvim projektom" rekao je Penava. „Lučica u centru grada bila jepremalih kapaciteta. Njena funkcija ostaje i dalje, ali će imati reprezentativniji izgled te će biti namijenjena vlasnicima većih plovila" ističe naposljetku gradonačelnik Penava.

„Samo pristanište dužine je 250 metara, broji 140 vezova od kojih je 90 za čamce do 6 metara duljine, a ostalih 50 za brodice do duljine 12 metara. Lukobran koji će biti postavljen biti će dio marine koji će osigurati bolju zaštitu" kazao je ravnatelj Lučke uprave Vukovar Alen Jakumetović.

Iz državnog proračuna za ovaj projekt osigurano je 9.141.516,74 kuna. Kroz Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara osigurano je 500.000 kuna pa ukupna vrijednost komunalnog pristaništa „Marina" u Vukovaru je 9.641.516,74 kuna.

Ugovor za izvođenje radova na izgradnji komunalnog pristaništa „Marina" u Vukovaru sklopljen je u mjesecu lipnju 2018. godine sa zajednicom gospodarskih subjekata koju zastupa Marinatek Adriatic d.o.o. iz Šibenika.