Gradonačelnik Grada Vukovara Ivan Penava, sa suradnicima te rukovoditelj poslovne jedinice Osijek, Hrvatske ceste d.o.o., Goran Martinović, obišli su rekonstruiranu državnu cestu D2 u Vukovaru - Kudeljarsku ulicu i Ulicu Priljevo.

Državna cesta D2 jedna je od najdužih državnih cesta u Republici Hrvatskoj, a proteže se od graničnog prijelaza Dubrava Križovljani u Varaždinskoj županiji do graničnog prijelaza Ilok, u svojoj ukupnoj duljini od 350 kilometara.

Državna cesta D2 kroz Vukovar se proteže u duljini od 2.86 kilometara, a obuhvaća Ulicu Priljevo i Kudeljarsku ulicu. Vukovarska je to žila kucavica koja je rekonstrukcijom postala sasvim nova, moderna prometnica vrijedna 29.154.634,09 kuna, zahvaljujući investitoru Hrvatske ceste d.o.o.

Da Grad Vukovar velike napore ulaže u podizanje kvalitete cestovne infrastrukture u gradu, kao i sigurnosti prometa naglasio je i gradonačelnik Penava. „Cesta D2, među nama poznatija kao Priljevo, vrlo je važna poveznica središta grada s gradskom četvrti Borovo naselje, a naslanja se i na glavne ceste prema Osijeku i Vinkovcima. Nedvojbeno najvažniju prometnicu u našemu gradu smo zahvaljujući Vladi Republike Hrvatske i Programu obnove komunalne infrastrukture grada Vukovara koji je usvojen na sjednici koja je održana u Vukovaru u studenome 2016. godine smo doveli na jednu vrlo visoku razinu po kvaliteti" rekao je Penava.

„Njezin značaj dokazuje vrlo visoka frekvencija prometa na dnevnoj razini, kako vozila, tako i biciklista i pješaka, a vodeći brigu o sigurnosti građana, a izgradnjom biciklističke staze, i u tom aspektu osigurana je nesmetana komunikacija između središta grada i gradske četvrti Borovo naselje" zaključio je gradonačelnik Ivan Penava.

Rukovoditelj poslovne jedinice Osijek, tvrtke Hrvatske ceste d.o.o., Goran Martinović istaknuo je kako je riječ o posebno frekventnoj i prometnoj cesti. „Dovoljan podatak je da prosječni dnevni promet u gradu Vukovaru obuhvaća broj od 11.500 vozila, što predstavlja veliko prometno opterećenje na kolničku konstrukciju. S tim razlogom, provedena je sanacija same prometnice na koju je utrošeno gotovo 30 milijuna kuna. Sanacijom su riješeni svi elementi ceste, uvažena su sva pravila struke, opći i tehnički uvjeti te zaštite okoliša" rekao je Martinović.

„Postojeći materijal ceste je kompletno recikliran i upotrijebljen u novu kolničku konstrukciju pri čemu su korišteni najkvalitetniji materijali kako bi se poboljšala nosivost prometnice. Uvažavani su svi aspekti sigurnosti sudionika u prometu, izgrađena je biciklistička staza, zatvoreni sustav odvodnje sa separatorima, rekonstruirani su kružni tokovi, a na pješačke prijelaze postavljeni led marker i treptači čime grad Vukovar sada posjeduje jednu iznimno kvalitetnu cestu" zaključio je Martinović.

Rekonstrukcija državne ceste D2 u Vukovaru obuhvatila je rekonstrukciju kolnika, zamjenu rubnjaka te oborinsku odvodnju, vertikalnu i horizontalnu signalizaciju, a projekt je usklađen s projektom izgradnje pješačke i biciklističke staze uz državnu cestu D2, a ovaj projekt dio je provedbe Programa obnove komunalne infrastrukture grada Vukovara 2017.-2021. koju Grad Vukovaru provodi u suradnji s Vladom Republike Hrvatske.