Vezane vijesti

Provedbom projekata izgradit će se nova biciklistička infrastruktura na dvije dionice, Bršadin-Vukovar i Trpinja-Vukovar duljine oko 4,3 km

Dana 5. listopada 2023. godine u Gradskoj vijećnici Grada Vukovar održana je 6. sjednica Partnerskog i Koordinacijskog vijeća za Urbano područje Vukovar za financijsko razdoblje 2021.-2027. godine. Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, Kristina Bilić upoznala je članove Partnerskog i Koordinacijskog vijeća o izrađenom konačnom nacrtu Strategije razvoja Urbanog područja Vukovar za razdoblje 2021.-2027. i konačnom nacrtu Akcijskog plana

Grad Vukovar jedan je od 22 hrvatska grada u kojima će se provoditi integrirana teritorijalna ulaganja (ITU mehanizam), a odlukom je utvrđeno urbano područje Vukovar, kao područje u kojem će se provoditi ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2021. – 2027.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije  Republike Hrvatske prihvatilo je kao uspješnu prijavu Grada Vukovara na Poziv za urbana područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma) u financijskom razdoblju 2021. – 2027., putem kojeg će Vukovar i okolne općine imati na raspolaganju financijska sredstva za realizaciju strateških projekata.