Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i graditeljstvo obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada u svezi organiziranja obavljanja komunalnih djelatnosti, prometa, graditeljstva, uređivanja građevinskog zemljišta i zaštite okoliša i dr.

DRAŽEN ČULIG

Pročelnik Upravnog odjela

Ured br. 10 (I. kat)

MAJA MIHAJLOVIĆ

Stručna suradnica za komunalno gospodarstvo

Ured br. 9 (I. kat)

BRANKO KNEŽEVIĆ

Viši savjetnik za energetsku učinkovitost

Ured br. 8 (I. kat)

PAULINA ŠEREMET

Stručna suradnica za graditeljstvo

Ured br. 8 (I. kat)

BRUNO PAKTER

Viši referent za graditeljstvo

Ured br. 8 (I. kat)

LORENA TOKIĆ

Viša stručna suradnica za pravna pitanja

Ured br. 11 (I. kat)

NEVEN GENČIĆ

Savjetnik za izgradnju i održavanje - strojarski smjer

Ured br. 7 (I. kat)

DANILO TADIĆ

Viši stručni suradnik za zaštitu okoliša

Ured br. 7 (I. kat)

ŽELJKA ALADIĆ

Viša stručna suradnica za provedbu EU projekata

Ured br. 7 (I. kat)

MARA OZDANOVAC

Administrativna referentica

Ured br. 7 (I. kat)

SLOBODAN KONČAR

Viši referent za komunalno gospodarstvo

Ured br. 11 (I. kat)

DOMAGOJ TOGONAL

Viši referent za komunalno gospodarstvo

Ured br. 3 (Prizemlje)

ALEKSANDAR MACUT

Referent - komunalni redar

Ured br. 3 (Prizemlje)

MARIO LAMPERT

Referent - komunalni redar

Ured br. 3 (Prizemlje)

ĐURĐICA VUJIĆ

Referentica - prometni redar

Ured br. 3 (Prizemlje)

IVAN ROGULJIĆ

Referent - poljoprivredni redar

Ured br. 3 (Prizemlje)