Upravni odjel za financije i nabavu obavlja poslove planiranja, izrade i izvršavanja proračuna, naplatu gradskih poreza i ostalih prihoda te nabavu i dr.

VLASTA ŠIBALIĆ

Pročelnica upravnog odjela

Ured br. 25 (II. kat)

GORAN VICKOVIĆ

Viši savjetnik za proračun

Ured br. 26 (II. kat)

LJILJANA KOSANOVIĆ

Stručna suradnica - računovodstvo

Ured br. 27 (II. kat)

RENATA MARENKOVIĆ

Referentica za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda

Ured br. 27 (II. kat)

DAMIR MIJATOVIĆ

Savjetnik za obračun plaća i gradske prihode

Ured br. 26 (II. kat)

SNJEŽANA CRNJAC

Administrativna tajnica za gradske rashode

Ured br. 26 (II. kat)

BORIS BAJRAK

Savjetnik za poslove prisilne naplate

Ured br. 27 (II. kat)

DAMIR ŠPANJEVIĆ

Referent za administrativne poslove

Ured br. 27 (II. kat)

DOMAGOJ CENTNER

Voditelj odsjeka za nabavu

Ured br. 20 (II. kat)

TIHOMIR KEDMENEC

Savjetnik za poslove nabave

Ured br. 20 (II. kat)

NEDA VUČKOVIĆ

Viša stručna suradnica za poslove nabave

Ured br. 20 (II. kat)